Lieferungen - 192724-2019

24/04/2019    S80

Polen-Katowice: Lager

2019/S 080-192724

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 069-163531)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Polska Grupa Górnicza S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
E-Mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Telefon: +48 327161465

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa łożysk dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 285-7)

Referenznummer der Bekanntmachung: 701902549
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44440000 Lager
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę łożysk dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/04/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 069-163531

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 25/04/2019
Ortszeit: 08:45
muss es heißen:
Tag: 09/05/2019
Ortszeit: 08:45
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 25/04/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 09/05/2019
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: III.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Anstatt:

Dla zadania nr 18 - 247 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 549 000,00 PLN

muss es heißen:

Dla zadania nr 18 - 68 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 370 000,00 PLN

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Dla zadania nr 18 - 247 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 549 000,00 PLN

muss es heißen:

Dla zadania nr 18 - 68 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 370 000,00 PLN

Abschnitt Nummer: III.1.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Wymagane wadia i gwarancje
Anstatt:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 88 000,00 PLN

Zad. nr 18 - 6 000,00 PLN

muss es heißen:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 84 000,00 PLN

Zad. nr 18 - 2 000,00 PLN

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: