Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Marché de travaux - 192781-2023

31/03/2023    S65

Danemark-Valby: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

2023/S 065-192781

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 062-185322)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Lejerbo Horsens, afd. 41-0 Frejasgade
Numéro national d'identification: 18213419
Adresse postale: Gl.Køge Landevej 26
Ville: Valby
Code NUTS: DK013 Nordsjælland
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Lone Frederiksen
Courriel: lof@lejerbo.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.lejerbo.dk

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Lejerbo - Afd. 041-0 Frejasgade

II.1.2)Code CPV principal
45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Frejasgade Afd. 41-0 består af 79 boliger med 1, 2, 3 og 4-værelses lejligheder. Afdelingen har adresse på Frejasgade 2A – 2C, 4A og 4B samt 6A og 6B, 8700 Horsens.

Den samlede bebyggelse består af 3 blokke med henholdsvis 3 og 4 etager. Bebyggelsen er opført i år 1958. Bebyggelsen er udført med murstensfacader, listedækket tagpaptag samt træ/alu vinduer.

Dette udbud omfatter renovering af afdelingen, som ønskes udført i hovedentreprise. I forbindelse med projektet, der hovedsalig omfatter indvendige arbejder ved renovering og ombygning af boligerne. I forbindelse med projektet ombygges otte boliger til tilgængeligheds-boliger. Arbejderne er nærmere beskrevet i udbudsprojektet.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/03/2023
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 062-185322

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 20/04/2023
Heure locale: 12:00
Lire:
Date: 25/04/2023
Heure locale: 12:00
Numéro de section: IV.2.3
Au lieu de:
Date: 27/04/2023
Lire:
Date: 01/05/2023
VII.2)Autres informations complémentaires: