We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 192804-2022

12/04/2022    S72

Netherlands-Zeist: Sewage services

2022/S 072-192804

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Zeist
National registration number: 242174937
Postal address: Het Rond 1
Town: Zeist
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3701 HS
Country: Netherlands
Contact person: Sander Slagman
E-mail: aanbestedingen@proviel.nl
Telephone: +31 613328829
Internet address(es):
Main address: http://www.zeist.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/418b1d399f5d60760c81db963c492368
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/418b1d399f5d60760c81db963c492368
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ROK Reinigen en Inspecteren in de gemeente Zeist

Reference number: 2022-W001
II.1.2)Main CPV code
90400000 Sewage services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeente Zeist reinigt en inspecteert jaarlijks delen van de hoofdriolering. Voor de komende jaren zoekt de gemeente een partner voor de uitvoering van deze werkzaamheden. De werkzaamheden worden risico gestuurd (niet geclusterd) opgedragen in de deelopdrachten. Dit kan resulteren in deelopdrachten waar her en der een streng gereinigd moet worden.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL31 Utrecht
Main site or place of performance:

Gemeente Zeist

II.2.4)Description of the procurement:

De gemeente heeft per jaar gemiddeld een budget beschikbaar van €100.000,- exclusief btw. Elk jaarbudget wordt als taakstellend gezien.

De omvang van de opdracht kan als gevolg van areaalwijzigingen en budgetwijzigingen veranderen, met dien verstande dat de omvang van de opdracht het jaarlijkse plafondbedrag van €200.000,- niet te boven kan gaan.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 04-07- 2022 tot 04-07-2024.

De Opdrachtgever overweegt per jaar de overeenkomst te verlenging met maximaal 2 x 1 kalenderjaar. Bij één jaar verlenging is de einddatum 04-07-2025 en bij twee keer één jaar verlenging is de einddatum 04-07-2026.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De Overeenkomst voorziet in de mogelijkheid voor verlenging.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/05/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/05/2022
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Midden-Nederland
Postal address: Vrouwe Justitiaplein 1
Town: Utrecht
Postal code: 3511 EX
Country: Netherlands
E-mail: bestuursrecht.rb-mnl@rechtspraak.nl
Telephone: +31 302233000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Klachtenmeldpunt aanbestedingen gemeente Zeist
Postal address: Postbus 513
Town: Zeist
Postal code: 3700 AM
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@zeist.nl
Telephone: +31 14030
Internet address: http://www.zeist.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform artikel 2.37.2 van het ARW 2016 neemt de opdrachtgever een opschortende termijn in acht van 20 kalenderdagen welke aanvangt op de dag na de datum van verzending van de mede-deling van de voorlopige gunningsbeslissing aan de betrokken inschrijvers.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Midden-Nederland
Postal address: Vrouwe Justitiaplein 1
Town: Utrecht
Postal code: 3511 EX
Country: Netherlands
E-mail: bestuursrecht.rb-mnl@rechtspraak.nl
Telephone: +31 302233000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/04/2022