Építési beruházás - 192868-2018

04/05/2018    S86

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 086-192868

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK22243
Postai cím: Alkotás utca 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsoldos Róbert
E-mail: zsoldos@tf.hu
Telefon: +36 14879215
Fax: +36 13566337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira - I. ütem

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira - I. ütem

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye 1123 Budapest, Alkotás u. 44.

A kivitelezés teljesítés helye: 7805/1. hrsz., természetben a 1123 Budapest, XII. kerület Alkotás utca 48.

Valamint: 1012 Budapest, Pálya utca 4-6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Vállalkozó feladata az alábbi létesítmények tervezési és kivitelezési munkáinak az elvégzése:

Központi oktatási épület (K épület):

A meglévő és átalakítandó épületrész nettó alapterülete: 12 616 m2, A meglévő átalakítandó épületbe az oktatási funkciók (előadók, tanszékek, oktató termek, rektorátus, kancellária) kerülnek elhelyezésre.

Az új épületrész nettó alapterülete: 3929 m2. Az új épületrészbe kerül az aula, nagy előadó és az étterem.

Feladat az épület teljeskörű tartószerkezeti, építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti kialakítása, liftek szerelése valamint a kapcsolódó útépítési, közműépítési és kertészeti munkák.

Továbbá feladat az épület alkotórészét képező beépített bútorainak beépítése.

Műemlékvédelem alatt álló Haussmann épületek felújítása, belső átalakítása a feladat. Az épületekbe iroda, kiszolgáló funkciók és a B14 épületbe apartmanház funkció kerül kialakításra.

B3 épület: nettó szintterület összesen: 973 m2.

B4 épület: nettó szintterület összesen: 1010,74 m2.

B5 épület: nettó szintterület összesen: 1390 m2.

B6 épület: nettó szintterület összesen: 1001,04 m2.

B7 épület: pince szint nettó alapterület: 324 m2.

B13 épület: földszinti nettó alapterület: 365 m2 (felújítandó 200,49 m2, bontás: 165 m2).

B14 épület: Nettó szintterület összesen: 491,02 m2.

Összesen: 5390, 29 m2.

Átalakítandó meglévő épület:

B9 épület: nettó szintterület összesen: 747 m2. Az épületben kizárólag a meglévő kazánház kerül átépítésre, kibővítésre.

Bontási munkák:

B8 épület: nettó szintterület összesen: 1014,75 m2.

B10 épület: nettó szintterület összesen: 2404,79 m2.

B13 épület: földszinti nettó alapterület: 365 m2 (felújítandó 200,49 m2, bontás: 165 m2).

Összesen: 3584,54 m2.

A feladatok közé tartozik az építési engedélyezési valamint kivitelezési tervek elkészítésének feladat. A Vállalkozó által ellátandó Szerződés szerinti feladatok magukban foglalják az építésügyi hatósági engedély, valamint a használatbavételi engedély illetékes Hatóságtól történő, Megrendelő, mint építtető nevében benyújtott kérelmezését és beszerzését.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 081-155602

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira - I. ütem

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
10/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11 869 386 647.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót.

A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.,adószám: 10738885-2-20).

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők tettek:

— ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.,adószám: 10738885-2-20),

— W-É-P Konzorcium - West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.,Adószám:

11469830-2-44.); ÉPKAR Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146., Adószám: 11266101-2-43.); PBE Kft. (2051

Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.,Adószám: 14094565-2-13.);

Kiegészítés a "II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama" ponthoz:A szerződés szerinti teljesítést a 25.2. pontjában rögzített építési terület szabályszerű átadás-átvételétől számított 12 (tizenkettő) hónapon belül.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/05/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye 1123 Budapest, Alkotás u. 44.

A kivitelezés teljesítés helye: 7805/1 hrsz, természetben a 1123 Budapest, XII. kerület Alkotás utca 48.

Valamint: 1012 Budapest, Pálya utca 4-6.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozó feladata az alábbi létesítmények tervezési és kivitelezési munkáinak az elvégzése:

Központi oktatási épület (K épület):

A meglévő és átalakítandó épületrész nettó alapterülete: 12 616 m2. A meglévő átalakítandó épületbe az.

Oktatási funkciók (előadók, tanszékek, oktató termek, rektorátus, kancellária) kerülnek elhelyezésre.

Az új épületrész nettó alapterülete: 3 929 m2. Az új épületrészbe kerül az aula, nagy előadó és az étterem.

Feladat az épület teljeskörű tartószerkezeti, építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti kialakítása, liftek.

Szerelése valamint a kapcsolódó útépítési, közműépítési és kertészeti munkák.

Továbbá feladat az épület alkotórészét képező beépített bútorainak beépítése.

Műemlékvédelem alatt álló Haussmann épületek felújítása, belső átalakítása a feladat. Az épületekbe iroda,

Kiszolgáló funkciók és a B14 épületbe apartmanház funkció kerül kialakításra.

B3 épület: nettó szintterület összesen: 973 m2.

B4 épület: nettó szintterület összesen: 1 010,74 m2.

B5 épület: nettó szintterület összesen: 1 390 m2.

B6 épület: nettó szintterület összesen: 1 001,04 m2.

B7 épület: pince szint nettó alapterület: 324 m2.

B13 épület: földszinti nettó alapterület: 365 m2 (felújítandó 200,49 m2, bontás: 165 m2).

B14 épület: Nettó szintterület összesen: 491,02 m2.

Összesen: 5 390, 29 m2.

Átalakítandó meglévő épület:B9 épület: nettó szintterület összesen: 747 m2. Az épületben kizárólag a meglévő kazánház kerül átépítésre,

Kibővítésre.

Bontási munkák:

B8 épület: nettó szintterület összesen: 1 014,75 m2.

B10 épület: nettó szintterület összesen: 2 404,79 m2.

B13 épület: földszinti nettó alapterület: 365 m2 (felújítandó 200,49 m2, bontás: 165 m2).

Összesen: 3 584,54 m2.

A feladatok közé tartozik az építési engedélyezési valamint kivitelezési tervek elkészítésének feladat. A.

Vállalkozó által ellátandó Szerződés szerinti feladatok magukban foglalják az építésügyi hatósági engedély,

Valamint a használatbavételi engedély illetékes Hatóságtól történő, Megrendelő, mint építtető nevében.

Benyújtott kérelmezését és beszerzését.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és.

A kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló.

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

Kiegészítés a "VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama" ponthoz: a szerződés 25.2. pontban rögzített építési terület szabályszerű átadás-átvételétől számított 12 (tizenkettő) hónapon belül teljesítendő a szerződés.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 12
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 11 869 386 647.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződésmódosítás 1. oka a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvénynek (a továbbiakban: Mód. törvény) a Kbt.-ben eszközölt, az alvállalkozói teljesítésnek a Vállalkozó összteljesítésének arányára kiható módosítása. A Kbt. átmeneti rendelkezésekről szóló 197. §-ának (6) bekezdése szerint a Mód. törvény által megállapított 138. § (1)-(2), (3) és (5) bekezdése, 197. § (5)-(6) bekezdése a Mód. törvény hatálybalépését (2016. december 16.) követően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatban indított jogorvoslati eljárásokra alkalmazandó. Az eljárás 2016. november 28. napján indult meg, így a fentiek értelmében a Mód. törvény szabályai nem alkalmazhatóak rá, a Felek azonban a Kbt. 197. § (6) bekezdése szerint megállapodhatnak úgy, hogy e törvény 138. § (1) és (5) bekezdésének a Mód. törvény által módosult szabályait megkötött szerződésükre is alkalmazzák, függetlenül attól, hogy azt a Mód. törvény hatálybalépése előtt, vagy azt követően kötötték.

A Szerződésmódosítás 2. oka az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet I.) módosítása, amely a 32/A. §-sal, a közbeszerzési szerződések keretében történő kifizetés szabályaival egészül ki, összhangban a 2016. évi CLX. törvénynek az építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére irányadó szabályaival. A Korm. rendelet I. 36. §. (3) bekezdése értelmében, a Mód. Korm. rendelet rendelkezései a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt indult közbeszerzési eljárások esetében, valamint megkötött szerződések teljesítése során is alkalmazandó. A Közbeszerzési eljárás 2016. november 28. napján indult meg, így a fentiek értelmében a Mód. Korm. rendelettel megállapított rendelkezések alkalmazandók a Felek között létrejött szerződés kifizetési szabályaira, melyet Felek jelen szerződésmódosítással kívánnak egyértelműsíteni.

A Szerződésmódosítás 3. oka a „B” jelű épületek Építési Területének - az Országos Sport Egészségügyi Intézet (OSEI) kiköltözési határidejének módosulása folytán bekövetkező - átadási idő módosulása. Az 1527/2016. (IX.29.) Korm. határozat 5. pontja rendelkezett az OSEI 7805/1. hrsz.-ú telekről történő kiköltözéséről 2017. június 30-ig. Azonban a kiköltözés és a telek vagyonkezelésbe adása csak 2017. október 2. napján történt meg. Ezzel a Vállalkozó a B épületek és a terület infrastrukturális hálózatának kivitelezési munkáit nem tudta megkezdeni az OSEI zavartalan működésének biztosítása miatt, így a K és B9 épület használatbavétele is csak a többi B épület használatbavételével és a terület teljes infrastrukturális hálózatának működésével egy időben a tudott megtörténni.

A Szerződésmódosítás 4. oka, a B8-as épület bontási munkái helyett, Megrendelőn kívül álló ok miatt, Vállalkozó az épület átalakításával kapcsolatos tervezési munkák ellátását köteles elvégezni, azaz az építési vázlat, az engedélyezési tervdokumentáció és a kivitelezési tervek elkészítését, valamint a teljes körű tervdokumentáció szabályszerű átadás-átvételi eljárás keretében megvalósuló átadását.

Szerződésmódosítás 5. oka a Vállalkozó által benyújtásra kerülő számlák kötelező melléklettel történő kiegészítése.

A szerződésmódosítás 6. oka, elírás a Felek között létrejött vállalkozási szerződés 25.10.4.1. pontot követően, a bekezdések számozása elírást tartalmaz, az a helyes sorszámozást nem követi,így azok módosítás keretében javítandók.

A szerződés ilyen módosításai a Kbt. 141. §. (6) bekezdése szerint nem tekintendő lényeges módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Törvényi háttér módosulása, illetve annak új követelményei. Továbbá előre nem látható események bekövetkezése, valamint elírás. Lásd bővebben: VII.2.1) A módosítások ismertetése.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 869 386 647.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 11 869 386 647.00 HUF