С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 192936-2017

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Техническа помощ при реализирането на доклада за възобновяема енергия за 2018 г.
NDНомер на публикацията на обявлението192936-2017
PDДата на публикуване23/05/2017
OJНомер на броя на ОВ S98
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Directorate-General for Energy
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен11/05/2017
DTКраен срок за подаване30/06/2017
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)73210000 - Консултантски услуги, свързани с научни изследвания
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BE1
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/energy/en
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС