Služby - 192937-2017

23/05/2017    S98

Švédsko-Stockholm: Výzva k podání nabídek na služby ostrahy a recepce/ústředny pro Dům Evropské unie ve Stockholmu ve Švédsku

2017/S 098-192937

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Zastoupení Evropské komise ve Švédsku
Poštovní adresa: Box 7323
Obec: Stockholm
Kód NUTS: 00 Not specified
PSČ: 103 90
Země: Švédsko
Kontaktní osoba: Head of Administration
E-mail: comm-rep-sto-upphandling@ec.europa.eu
Tel.: +46 856244411
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/sverige/index_sv.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2512
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2512
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2512
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výzva k podání nabídek na služby ostrahy a recepce/ústředny pro Dům Evropské unie ve Stockholmu ve Švédsku.

Spisové číslo: PR/2017-01-SEC/STO.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79710000 Bezpečnostní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Bezpečnostní ostraha a služby recepce/ústředny pro Dům Evropské unie ve Stockholmu ve Švédsku.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79992000 Recepční služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Regeringsgatan 65, Stockholm, ŠVÉDSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Zastoupení Evropské komise ve Stockholmu ve Švédsku, jednající také jménem Informační kanceláře Evropského parlamentu ve Švédsku, hledá služby bezpečnostní ostrahy a recepce/ústředny pro prostory Domu EU ve Stockholmu. Cílem je poskytnutí uniformované a vyškolené, neozbrojené, bezpečnostní služby ostrahy za účelem provádění rutinních úkolů ochrany a kontroly přístupu a služeb recepce/ústředny.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 240 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Zakázka může být obnovena až 4krát na maximálně 5 let.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Nabídky mohou být podány seskupeními poskytovatelů služeb, od kterých se nebude požadovat, aby přijali konkrétní právní formu před zadáním zakázky. Pokud bude zakázka zadána seskupení, může se od tohoto seskupení požadovat, aby přijalo konkrétní právní formu, pokud to bude nutné za účelem převzetí odpovědnosti za přijetí nebo zpracování plateb za členy seskupení, jakož i za řízení a koordinaci služeb.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Platba za poskytované služby (pravidelný rozvrh úklidu plus výjimečné dodatečné a zvláštní služby) bude prováděna každý měsíc způsobem, který je stanoven v návrhu smlouvy, po předložení příslušné faktury, jež byla vypracována v souladu s národním právem, a po předložení všech průkazních dokumentů, které zmiňují služby poskytnuté během příslušného měsíce, zejména psané žádosti veřejného zadavatele o poskytnutí výjimečných dodatečných a/nebo zvláštních služeb.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 29/06/2017
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
Datum: 21/08/2017
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/05/2017