Palvelut - 192937-2017

23/05/2017    S98

Ruotsi-Tukholma: Tarjouspyyntö vartija- ja vastaanottopalveluista / puhelinvaihdepalveluista EU:n taloa varten Tukholmassa (Ruotsi)

2017/S 098-192937

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komission Ruotsin-edustusto
Postiosoite: Box 7323
Postitoimipaikka: Stockholm
NUTS-koodi: 00 Not specified
Postinumero: 103 90
Maa: Ruotsi
Yhteyshenkilö: Head of Administration
Sähköpostiosoite: comm-rep-sto-upphandling@ec.europa.eu
Puhelin: +46 856244411
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/sverige/index_sv.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2512
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2512
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
Sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. Nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2512
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tarjouspyyntö vartija- ja vastaanottopalveluista / puhelinvaihdepalveluista EU:n taloa varten Tukholmassa (Ruotsi)

Viitenumero: PR/2017-01-SEC/STO.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79710000 Turvallisuuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena ovat vartija- ja vastaanottopalvelut / puhelinvaihdepalvelut EU:n taloa varten Tukholmassa (Ruotsi).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79992000 Vastaanottopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Regeringsgatan 65, Stockholm, RUOTSI.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Euroopan komission Tukholmassa (Ruotsi) sijaitseva edustusto, joka toimii myös Euroopan parlamentin Ruotsin-tiedotustoimiston puolesta, tarvitsee vartija- ja vastaanottopalveluja / puhelinvaihdepalveluja EU:n talon toimitiloihin Tukholmassa. Tavoitteena on virkapukuisista ja koulutetuista, aseistamattomista vartijoista koostuvan vartijapalvelun toimittaminen tavanomaisten suojelu- ja kulunvalvontatehtävien sekä vastaanotto-/puhelinvaihdepalvelujen suorittamista varten.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 240 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

sopimus voidaan uusia enintään 4 kertaa enintään 5 vuodeksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouksia voivat jättää palveluntarjoajien ryhmittymät, joilta ei edellytetä erityistä oikeusmuotoa ennen sopimuksentekoa. Jos sopimus tehdään ryhmittymän kanssa, sen on mahdollisesti hankittava tietty oikeusmuoto, jos tämä on tarpeen palvelun hallinnoinnin ja koordinoinnin kannalta sekä sen mahdollistamiseksi, että ryhmittymä voi olla vastuussa maksujen käsittelyn vastaanottamisesta ryhmittymän jäsenten puolesta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Palveluista (sovitut suunnitelman mukaiset palvelut sekä poikkeuksellisesti suoritettavat ylimääräiset palvelut ja lisäpalvelut) maksetaan kuukausittain sopimusluonnoksessa ilmoitetulla tavalla. Maksujen suorittamista varten on toimitettava kansallisen lainsäädännön mukaisesti laadittu asiaankuuluva lasku ja kaikki muut tarvittavat asiakirjat, joissa ilmoitetaan asianomaisen kuukauden aikana suoritetut palvelut, erityisesti hankintaviranomaisen toimittama, poikkeuksellisia ylimääräisiä palveluja ja/tai lisäpalveluja koskeva kirjallinen pyyntö.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 29/06/2017
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 21/08/2017
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/05/2017