Werken - 192993-2019

25/04/2019    S81    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Nantes: Ruwbouw

2019/S 081-192993

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Nantes
Postadres: 2 rue de l'Hôtel de Ville
Plaats: Nantes Cedex 1
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44094
Land: Frankrijk
E-mail: laurence.jouneau@nantesmetropole.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nantes.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.nantesmetropole.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Quartier centre ville — 13 rue de Briord — travaux de rénovation du bâtiment Briord (ex-Esbanm) pour les locaux de la Direction du patrimoine et de l'archéologie (DPARC)

Referentienummer: 2019-80040
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220 Ruwbouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 587 397.83 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gros œuvre

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220 Ruwbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Couverture ardoise

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261212 Leidekken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plâtrerie - cloisons sèches

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45410000 Pleisterwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie bois

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plafonds suspendus

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421146 Aanbrengen van verlaagde plafonds
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revêtement de sol souple - carrelage

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432130 Vloerbekledingswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100 Schilderwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monte handicapés avec table à ciseau

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000 Liftonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electricité

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plomberie - chauffage - ventilation

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80040
Perceel nr.: 1
Benaming:

Gros œuvre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ACR construction
Postadres: 19 rue de la Minée
Plaats: Couëron
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44220
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 221.27 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80041
Perceel nr.: 2
Benaming:

Couverture ardoise

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Guesneau Couverture — SAS couverture et bardage
Postadres: 129 rue Robert Schuman
Plaats: Saint-Herblain
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44800
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 302.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80042
Perceel nr.: 3
Benaming:

Plâtrerie — cloisons sèches

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMH — atelier Menuiserie Heulinois
Postadres: 10 rue des Ragonnières
Plaats: La Chapelle-Heulin
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44330
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 747.89 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80043
Perceel nr.: 4
Benaming:

Menuiserie bois

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMH — atelier Menuiserie Heulinois
Postadres: 10 rue des Ragonnières
Plaats: La Chapelle-Heulin
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44330
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 582.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80044
Perceel nr.: 5
Benaming:

Plafonds suspendus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAS Acoustic'One
Postadres: 2 allée Beau Rivage
Plaats: Nantes
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44200
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 658.77 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80045
Perceel nr.: 6
Benaming:

Revêtement de sol souple — carrelage

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nicoletta & Cie
Postadres: 7 rue Bobby Sands
Plaats: Saint-Herblain
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44800
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80046
Perceel nr.: 7
Benaming:

Peinture

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Loire décoration
Postadres: 8 rue des Entrepreneurs
Plaats: Saffré
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44390
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 550.14 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80047
Perceel nr.: 8
Benaming:

Monte handicapés avec table à ciseau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ETNA France
Postadres: 8 rue Constantin Pecqueur
Plaats: Taverny
NUTS-code: FR108 Val-d’Oise
Postcode: 95150
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 559.66 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80048
Perceel nr.: 9
Benaming:

Électricité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: La régionale
Postadres: 15 rue Marcel Dassault
Plaats: Sainte-Luce-sur-Loire
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44980
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 133 234.73 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80049
Perceel nr.: 10
Benaming:

Plomberie — chauffage — ventilation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: La régionale
Postadres: 15 rue Marcel Dassault
Plaats: Sainte-Luce-sur-Loire
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44980
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 84 401.03 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019