Werken - 192993-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Nantes: Ruwbouw

2019/S 081-192993

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Nantes
2 rue de l'Hôtel de Ville
Nantes Cedex 1
44094
Frankrijk
E-mail: laurence.jouneau@nantesmetropole.fr
NUTS-code: FRG01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nantes.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.nantesmetropole.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Quartier centre ville — 13 rue de Briord — travaux de rénovation du bâtiment Briord (ex-Esbanm) pour les locaux de la Direction du patrimoine et de l'archéologie (DPARC)

Referentienummer: 2019-80040
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 587 397.83 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gros œuvre

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Couverture ardoise

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261212
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plâtrerie - cloisons sèches

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie bois

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plafonds suspendus

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421146
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revêtement de sol souple - carrelage

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432130
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monte handicapés avec table à ciseau

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electricité

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plomberie - chauffage - ventilation

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80040
Perceel nr.: 1
Benaming:

Gros œuvre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ACR construction
19 rue de la Minée
Couëron
44220
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 221.27 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80041
Perceel nr.: 2
Benaming:

Couverture ardoise

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Guesneau Couverture — SAS couverture et bardage
129 rue Robert Schuman
Saint-Herblain
44800
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 302.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80042
Perceel nr.: 3
Benaming:

Plâtrerie — cloisons sèches

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AMH — atelier Menuiserie Heulinois
10 rue des Ragonnières
La Chapelle-Heulin
44330
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 747.89 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80043
Perceel nr.: 4
Benaming:

Menuiserie bois

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AMH — atelier Menuiserie Heulinois
10 rue des Ragonnières
La Chapelle-Heulin
44330
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 582.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80044
Perceel nr.: 5
Benaming:

Plafonds suspendus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAS Acoustic'One
2 allée Beau Rivage
Nantes
44200
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 658.77 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80045
Perceel nr.: 6
Benaming:

Revêtement de sol souple — carrelage

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nicoletta & Cie
7 rue Bobby Sands
Saint-Herblain
44800
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80046
Perceel nr.: 7
Benaming:

Peinture

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Loire décoration
8 rue des Entrepreneurs
Saffré
44390
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 550.14 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80047
Perceel nr.: 8
Benaming:

Monte handicapés avec table à ciseau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ETNA France
8 rue Constantin Pecqueur
Taverny
95150
Frankrijk
NUTS-code: FR108
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 559.66 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80048
Perceel nr.: 9
Benaming:

Électricité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
La régionale
15 rue Marcel Dassault
Sainte-Luce-sur-Loire
44980
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 133 234.73 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80049
Perceel nr.: 10
Benaming:

Plomberie — chauffage — ventilation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
La régionale
15 rue Marcel Dassault
Sainte-Luce-sur-Loire
44980
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 84 401.03 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019