Bauleistung - 192995-2019

25/04/2019    S81    - - Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Provadiya: Bauarbeiten

2019/S 081-192995

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Obshtina Provadiya
000093638
ul. „Dunav“ No. 39
Provadiya
9200
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Bogdana Stoycheva
Telefon: +359 51842702
E-Mail: b_stoycheva@provadia.bg
Fax: +359 51842164
NUTS-Code: BG331

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.provadia.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://www.provadia.bg/proc_provadia.php?id=207&dr=0

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в селата Градинарово, Снежина, Славейково, Черноок, Кривня, Равна, Неново, Черковна и Овчага, община Провадия с 9 обособени позиции

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019 - ОП - 9
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Текущ ремонт в селата Градинарово, Снежина, Славейково, Черноок, Кривня, Равна, Неново, Черковна и Овчага, община Провадия с 9 обособени позиции.

В обхвата на поръчката е включено изпълнение на следните видове СМР:

1. Машинно и ръчно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 4 см, включващо следните технологични операции — фрезоване, натоварване и превоз строителни отпадъци, почистване и грундиране с полимермодифицирана битумна емулсия, доставка и полагане на асфалтобетон с дебелина 4 см в уплътнено състояние, обработка на фугата между нов и стар асфалт с битум — 2 669 кв. м, от които 1 432 кв. м машинно и 1 237 кв. м ръчно изкърпване.

2. Направа на трошенокаменна настилка с фракция 0—63 мм на пътното платно с дебелина до 25 см, включително оформяне на земно легло, заклинване с фракция 0—15 мм, уплътняване и оформяне на банкети, изхвърляне на излишните земни маси — 1 635 кв. м.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в с. Градинарово

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233330
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331
Hauptort der Ausführung:

с. Градинарово, община Провадия, област Варна

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: направа на трошенокаменна настика от минералбетон, фракция 0—63 мм. с дебелина на настилката в уплътнено състояние 25 см — 1 150 кв. м. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Градинарово, община Провадия. Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок за изпълнение на СРР / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в с. Снежина

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233142
45233252
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331
Hauptort der Ausführung:

с. Снежина, община Провадия, област Варна

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: машинно и ръчно изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см в уплътнено състояние — 720 кв. м, от които 360 кв. м машинно изкърпване и 360 кв. м ръчно изкърпване. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Снежина, община Провадия. Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок за изпълнение на СРР / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в с. Славейково

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233142
45233252
45233330
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331
Hauptort der Ausführung:

с. Славейково, община Провадия, област Варна

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: направа на трошенокаменна настика от минералбетон, фракция 0—63 мм с дебелина на настилката в уплътнено състояние 25 см — 300 кв. м, и машинно и ръчно изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см в уплътнено състояние — 380 кв. м, от които 190 кв. м машинно изкърпване и 190 кв. м ръчно изкърпване. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Славейково, община Провадия. Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок за изпълнение на СРР / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Гаранционен срок на изпълнено СРР / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в с. Черноок

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233142
45233252
45233330
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331
Hauptort der Ausführung:

с. Черноок, община Провадия, област Варна

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: направа на трошенокаменна настика от минералбетон, фракция 0—63 мм с дебелина на настилката в уплътнено състояние 25 см – 185 кв. м, и машинно и ръчно изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см в уплътнено състояние — 240 кв. м, от които 120 кв. м машинно изкърпване и 120 кв. м ръчно изкърпване. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Черноок, община Провадия. Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок за изпълнение на СРР / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в с. Кривня

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233142
45233252
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331
Hauptort der Ausführung:

с. Кривня, община Провадия, област Варна

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: машинно и ръчно изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см в уплътнено състояние — 384 кв. м, от които 192 кв. м машинно изкърпване и 192 кв. м ръчно изкърпване. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Кривня. Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок за изпълнение на СРР / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Текущ реомнт на улици в с. Равна

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233142
45233252
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331
Hauptort der Ausführung:

с. Равна, община Провадия, област Варна

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: машинно и ръчно изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см в уплътнено състояние — 230 кв. м, от които 115 кв. м машинно изкърпване и 115 кв. м ръчно изкърпване. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Равна, община Провадия. Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок за изпълнение на СРР / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в с. Неново

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233142
45233252
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331
Hauptort der Ausführung:

с. Неново, обшина Провадия, област Варна

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: машинно изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см в уплътнено състояние — 195 кв. м. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Неново, община Провадия. Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок за изпълнение на СРР / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на урици в с. Черковна

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233142
45233252
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331
Hauptort der Ausführung:

С Черковна, община Провадия, област Варна

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: машинно и ръчно изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см в уплътнено състояние — 280 кв. м, от които 140 кв. м машинно изкърпване и 140 кв. м ръчно изкърпване. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Черковна, община Провадия. Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок за изпълнение на СРР / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в с. Овчага

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233142
45233252
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331
Hauptort der Ausführung:

с. Овчага, община Провадия, област Варна

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: машинно и ръчно изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см в уплътнено състояние — 240 кв. м, от които 120 кв. м машинно изкърпване и 120 кв. м ръчно изкърпване. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Овчага, община Провадия Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок за изпълнение на СРР / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 042-094310
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в с. Градинарово

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в с. Снежина

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в с. Славейково

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в с. Черноок

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в с. Кривня

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в с. Равна

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в с. Неново

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в с. Черковна

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Текущ ремонт на улици в с. Овчага

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Със заповед № 780 от 3.4.2019 година на зам.-кмета на община Провадия в качеството му на възложител е прекратена процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, т.к. в определения срок от възложителя не са постъпили оферти от участници по 1 или повече обособени позиции от обществената поръчка с горепосочения предмет.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019