Supplies - 192995-2020

27/04/2020    S82    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Romania-Sfântu Gheorghe: Protective gear

2020/S 082-192995

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Județean „Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe
National registration number: 4202010
Postal address: Str. Stadionului nr. 1
Town: Sfântu Gheorghe
NUTS code: RO123
Postal code: 520064
Country: Romania
Contact person: Attila Becsek
E-mail: secretariat@spitfog.ro
Telephone: +40 267311675
Fax: +40 267311675

Internet address(es):

Main address: www.spitfog.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100093474
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziţie publică de echipamente de protecție pentru personal medical

Reference number: 100
II.1.2)Main CPV code
18143000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Incheierea de acord-cadru/12 luni.

Lot. 1: Mască chirurgicală unică folosinţă – cantitate (buc.) minima: 1 000/maxima: 100 000; valoare minima: 3 000/maximă: 300 000 RON fara TVA.

Lot. 2: Mască pentru proţectie respiratorie FFP2 – cantitate (buc.) minima: 1 000/maxima: 25 000; valoare minima: 24 000/maximă: 600 000 RON fara TVA.

Lot. 3: Mască protecţie 3M cu filtru Hepa categoria FFP3 pentru risc biologic – cantitate (buc.) minima: 1 000/maximă: 25.000; valoare minima: 50 000/maximă: 1 250 000 RON fara TVA.

Lot. 4: Combinezon de protectie 3M impotriva agentilor infectiosi pericol biologic – cantitate (buc.) minima :1 000/maximă: 25 000; valoare minima: 125 000/maximă: 3 125 000 RON fara TVA.

Lot. 5: Halat de protecţie de unică folosinţă pentru uz medical, impermeabil – cantitate (buc.) minima: 1 000/maximă 250 000; valoare minima: 10 000/maximă 2 500 000 RON fara TVA.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 025 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot. 3: Mască protecţie 3M cu filtru Hepa categoria FFP3 pentru risc biologic

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO123
Main site or place of performance:

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”.

Adresa: Str.Stadionului nr.1, localitatea Sfantu Gheorghe, cod postal: 520064, Romania.

II.2.4)Description of the procurement:

Lot. 3: Mască protecţie 3M cu filtru Hepa categoria FFP3 pentru risc biologic – cantitate (buc.) minima: 1 000/maximă: 25 000.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 250 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta tehnică de către ofertant, se regaseste in caietul de sarcini.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot. 5: Halat de protecţie de unică folosinţă pentru uz medical, impermeabil

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO123
Main site or place of performance:

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”

Adresa: Str. Stadionului nr.1, localitatea Sfantu Gheorghe, cod postal: 520064, Romania.

II.2.4)Description of the procurement:

Lot. 5: Halat de protecţie de unică folosinţă pentru uz medical – cantitate (buc.) minima: 1 000/maximă: 250 000.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 750 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta tehnică de către ofertant, se regaseste in caietul de sarcini.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot. 1: Mască chirurgicală unică folosinţă

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO123
Main site or place of performance:

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”

Adresa: Str. Stadionului nr. 1, localitatea Sfantu Gheorghe, cod postal: 520064, Romania.

II.2.4)Description of the procurement:

Lot.1: Mască chirurgicală unică folosinţă – cantitate (buc.) minima: 1 000/maxima: 100 000.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 300 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta tehnică de către ofertant, se regaseste in caietul de sarcini.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot. 4: Combinezon de protecție 3M – împotriva agenților infectioși pericol biologic

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO123
Main site or place of performance:

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”.

Adresa: Str. Stadionului nr. 1, localitatea: Sfantu Gheorghe, cod postal: 520064, Romania.

II.2.4)Description of the procurement:

Lot. 4: Combinezon de protectie 3M – impotriva agentilor infectiosi pericol biologic: cantitate (buc.) minima: 1 000/maximă: 25 000.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 125 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta tehnică de către ofertant, se regaseste in caietul de sarcini.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot. 2: Mască pentru proţectie respiratorie FFP2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO123
Main site or place of performance:

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”.

Adresa: Str.Stadionului nr. 1, localitatea: Sfantu Gheorghe, cod postal: 520064, Romania.

II.2.4)Description of the procurement:

Lot. 2: Mască pentru proţectie respiratorie FFP2 – cantitate (buc.) minima: 1 000/maxima: 25 000.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 600 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta tehnică de către ofertant, se regaseste in caietul de sarcini.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

A. Motive de excludere a candidatului/ofertantului:

A.1. Motive referitoare la condamnările penale: participarea la o organizaţie criminală, corupţie, fraudă, infracţiuni teroriste sau infracţiuni legate de activităţile teroriste, spălare de bani sau finanţarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane conf. art. 164;

A.2. Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale conform art. 165;

A.3. Motive legate de insolvenţă, conflict de interese sau abateri profesionale conform art. 167.

Ofertantii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primele trei locuri/lot, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative solicitate:

— raport privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONTC/act constitutiv;

— declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 Și 60 din Legea 98/2016;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Solicitarea de prevedere a acestor cerinţe este determinată de necesitatea prezentării, de către operatorii economici participanţi la procedură, a dovezilor respectării prevederilor legale în vigoare.

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor în cadrul autoritatii contractante:

— András-Nagy Róbert – manager;

— ec. Fülöp Árpád – director financiar contabil;

— Doci Cristina Tünde – consilier juridic;

— Covaci-Bărăcuţ Brigitta – consilier juridic;

— ing. Becsek Attila – şef Secţie logistic administartiv;

— Hejja Ibolya – asistent de igiena;

— Boricean Valeria – merceolog;

— Vasvári Alpár– merceolog.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de întregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitale care fac obiectul contractulul.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau, în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primele trei locuri/lot, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative solicitate: certificat constatator emis de ONRC.

Solicitarea de prevedere a acestei cerinţe este determinată de necesitatea prezentării, de către operatorii economici participanţi la procedură, a dovezii că domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul contractului ce urmează a se încheia.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/06/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/09/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/06/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu maximum trei operatori economici/lot, clasati pe primele trei locuri.

În clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele trei locuri ale clasamentului (de exemplu: pe locul trei sunt doua oferte egale): se va solicita reofertare prin SICAP de la operatorii economici care au oferte cu preturi egale in vederea departajarii ofertelor. Ofertantii clasati pe locurile de mai sus nu vor fi afectati (de exemplu: daca ofertantii pe locul trei au preturi egale, elementul reofertarii fiind pretul, acesta din urma nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 in clasament. În cazul în care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara în SICAP, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101/19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyan Cristof” – Oficiul juridic
Postal address: Str. Stadionului nr.1, jud. Covasna
Town: Sfântu Gheorghe
Postal code: 520064
Country: Romania
Telephone: +04 0267311981/455

Internet address: www.spitfog.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/04/2020