Werken - 193062-2019

25/04/2019    S81    Radovi - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Varaždinske Toplice: Radovi na rekonstrukciji

2019/S 081-193062

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 054-123709)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
Nacionalni registracijski broj: 68425903637
Poštanska adresa: Trg Slobode 1
Mjesto: Varaždinske Toplice
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42223
Država: Hrvatska
E-pošta: vedran.kruljac@sbvzt.hr
Telefon: +385 42630858

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.minerva.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Radovi na projektu „Energetske obnove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (k.k.04.2.1.04.0286)” – rehabilitacijsko-smještajni objekt „Minerva”

Referentni broj: radovi IV/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45454000 Radovi na rekonstrukciji
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Radovi na projektu „Energetske obnove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg Slobode 1, Varaždinske Toplice (k.k.04.2.1.04.0286)” – rehabilitacijsko-smještajni objekt „Minerva”.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/04/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 054-123709

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 18/04/2019
Lokalno vrijeme: 08:00
Glasi:
Datum: 09/05/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 18/04/2019
Lokalno vrijeme: 08:00
Glasi:
Datum: 09/05/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: