Werken - 193064-2019

25/04/2019    S81

Sverige-Järfälla: Byggnadsanläggning

2019/S 081-193064

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 070-163974)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Järfälla kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0043
Ort: Järfälla
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 177 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Åsa Landin
E-post: asa.landin@jarfalla.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.jarfalla.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Byggentreprenader till Järfälla kommun

Referensnummer: Dnr. Ten 2018/283
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45210000 Byggnadsanläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal avseende Byggentreprenader till Järfälla kommun.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/04/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 070-163974

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
I stället för:
Datum: 17/05/2019
Ska det stå:
Datum: 27/05/2019
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 03/09/2019
Ska det stå:
Datum: 10/09/2019
VII.2)Övriga upplysningar: