Werken - 193085-2019

TITitelPolen-Łódź: Bouwwerkzaamheden
NDDocumentnummer193085-2019
PDPublicatiedatum25/04/2019
OJPB S81
TWPlaatsŁÓDŹ
AUNaam aanbestedende dienstMiasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
OLOriginele taalPL
CYLandPL
AAType aanbestedende dienst3 - Regionale/lokale overheid
HAEU Institution-
DSDocument verzonden23/04/2019
NCOpdracht1 - Werken
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType documentK - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd
RPVerordening5 - Europese Unie, met GPA-deelname
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria9 - Niet van toepassing
PCCPV-code45233320 - Funderingswerkzaamheden voor wegen
45232000 - Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45232452 - Afwateringswerkzaamheden
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45232310 - Bouwwerkzaamheden voor telefoonlijnen
45111200 - Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45232410 - Waterzuiveringswerkzaamheden
45231400 - Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen
45112710 - Landschappelijk ontwerp voor groenzones
45233290 - Plaatsen van verkeersborden
45233220 - Wegdekwerkzaamheden voor wegen
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
RCNUTS-codePL711
IAInternetadres (URL)http://zim.lodz.bip-e.pl/
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU