Lieferungen - 193109-2019

25/04/2019    S81

Ungarn-Esztergom: Fahrräder

2019/S 081-193109

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Esztergom Város Önkormányzat
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_75822437
Postanschrift: Széchenyi tér 1.
Ort: Esztergom
NUTS-Code: HU212 Komárom-Esztergom
Postleitzahl: 2500
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Hegyes Viktória
E-Mail: hegyes.viktoria@esztergom.hu
Telefon: +36 33542084
Fax: +36 33413808

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.esztergom.hu/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.esztergom.hu/

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Párkány Városa
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_91679235
Postanschrift: Námestie slobody 1.
Ort: Párkány
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Postleitzahl: SK-9401
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Radošicky Gabriel
E-Mail: gabriel.radosicky@sturovo.sk
Telefon: +421 362851310
Fax: +421 362511472

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.sturovo.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.sturovo.sk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
Im Falle einer gemeinsamen Beschaffung, an der verschiedene Länder beteiligt sind – geltendes nationales Beschaffungsrecht:

2015. évi CXLIII. törvény

I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000322122019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000322122019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Határon átnyúló közbringa rendszer kialakítása

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000322122019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34430000 Fahrräder
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Mária Valéria Bike - határon átnyúló közbringa rendszer létrehozása, az SKHU/1601/2.2.1/127 számú, "Mária Valéria Bike - határon átnyúló közbringa rendszer Esztergomban és Párkányban” elnevezésű pályázat során. Szolgáltatás megrendeléssel vegyes árubeszerzés megvalósítása.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50100000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste für Fahrzeuge und zugehörige Ausrüstungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Esztergom város és Párkány város területe

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Határon átnyúló közbringa rendszer kialakítása Esztergomban és Párkányban.

I. A kerékpárkölcsönző rendszer kialakítására, beüzemelésére vonatkozó részletes feltételek:

1) Informatikai háttérrendszer kiépítése,

2) Gyűjtőállomások (numerikus vezérlő terminálok, és dokkolók) tervezése, engedélyeztetése,kivitelezése, megépítése: Esztergom város területén összesen 14 db, melyből 8 db új létesítésű, 6 db meglévő, átalakítandó [Esztergom Város Önkormányzata tulajdonát képező (EBI) rendszer 6 db állomása, 92 db dokkolóval.] Az új és felújítandó állomásokon összesen 188 db dokkoló kerül kialakításra. Továbbá Párkány város területén 6 db gyűjtőállomás létrehozása, összesen 90 db dokkolóállóval. Ezek gyártása, beüzemelése (tesztelés, próbaüzem),

A gyűjtőállomások pontos helyét a dokumentáció tartalmazza.

3) A dokumentációban előírt műszaki jellemzőkkel rendelkező kerékpárok biztosítása, leszállítása: összesen 60 db (30 db Esztergomba, 30 db Párkányba) hagyományos és összesen 45 db (30 Esztergomba, és 15 db Párkányba) elektromos rásegítésű kerékpár,

4) Ajánlatkérő (AK) Esztergom Város Önkormányzata tulajdonát képező, Esztergomban üzemelő EBI rendszert (melynek részei: 6 db gyűjtő állomás, 92 db dokkoló és 60 db hagyományos kerékpár, valamint Esztergom Város Önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló 3. fél tulajdonában lévő szoftver) - átalakítása, úgy hogy az kompatibilissé váljon az MVBike rendszerrel (http://esztergombicikli.hu/).

5) Egyéb eszközök biztosítása: Pótalkatrész és megfelelő szerszám biztosítása és a gyűjtőállomások üzemeltetéséhez, 2 000 db ügyfélkártya, kerékpár szállítására alkalmas 1 db szállító gépjármű beszerzése, forgalomba helyezése, amely az állomások között, minimum 10 db kerékpár egyidejű szállítására alkalmas, mely alvállalkozói díj megfizetésével kerül Megrendelő 1 (Esztergom). tulajdonába,

6) Kiegészítő feladatok:

— az MVBike rendszer arculatának kialakítása és arculati kézikönyv elkészítése,

— az MVBike weboldal és webshop kialakítása, a Megrendelők által jóváhagyott arculatnak megfelelően; A weboldal tulajdonosa Megrendelő 2 (Párkány), rendszergazdai jogosultsággal a rendszer üzemeltetője rendelkezi,

— a bérletek és a kölcsönző kártyák értékesítéséhez ügyfélpontok biztosítása és az ügyfélpontokkal történő szerződéskötés: 4 db Esztergomban és 3 db Párkányban, valamint az értékesítési pontok ellátása a szükséges informatikai infrastruktúrával,

— a rendszer tesztelése és próbaüzem lefolytatása,

— a rendszer megvalósításával, műszaki átadásával összefüggő feladatok elvégzése,

— műszaki dokumentáció készítése magyar és szlovák nyelven az MVBike Rendszer működéséről, mely a pontos helyszíneken túl tartalmazza a rendszer minőségi és mennyiségi paramétereit is és a látványterveket.

7) Minta kerékpárok: A nyertes ajánlattevő (AT) köteles a szerződés aláírását követő 30 napon belül 2 db (1 db hagyományos és 1 db elektromos) minta-kerékpárt ajánlatkérő tulajdonába adni, ami pontosan megfelel az ajánlatkérők által elfogadott, a nyertes AT ajánlatában meghatározott kerékpár-specifikációnak. Az AK-k részére leszállítandó 2 db minta-kerékpár beleszámít a szerződéses mennyiségbe.

II. Rendszer üzemeltetésére vonatkozó feltételek: A nyertes AT az MVBike Rendszer sikeres átadás-átvételi eljárásáról szóló teljesítés-igazolás kiállításának napjától számított 5 évig köteles az üzemeltetést (közszolgáltatást) a Szerződés tervezet II.1. pontjának, (A Megrendelők általános elvárásai az üzemeltetéssel kapcsolatban) és 2. pontjának (Az üzemeltetés részletes szabályai) megfelelően teljes körűen ellátni.

A megrendelők a szerződéstervezet II. 3. pontja szerint ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek.

A rendszer üzemeltetéséből származó bevételek (bérleti díjak) a nyertes AT-t illetik.

A nyertes AT a szerződéstervezet II. 6. pontja szerint jogosult a rendszer elemein hirdetések elhelyezésére. A hirdetésből származó valamennyi bevétel a nyertes AT-t illeti.

Részletesen a Műszaki leírásban és Szerződéstervezetben.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 65
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ptk 6:247§ (2) bek. alapján határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az előírt teljesítési határidőn, 4 hónapon belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama legfeljebb 1 hónap, mely nem része a teljesítési időtartamnak.

A beruházás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam 4 hónap, (1 hónapot az ajánlatkérő 30 naptári napnak tekint.) Ezt követi az 5 éves (60 hó) üzemeltetési szak.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

SKHU/1601/2.2.1/0127

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. Igazolási mód: Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) - (2) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani a Kbt. 62 §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt. 62.§ szerinti kizáró okok nem állnak fenn, továbbá köteles megadni az Ajánlatkérő által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az Ajánlatkérő az alkalmassági

Követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69.§ (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és elérhetőségeket. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6.§ (1) - (2) bekezdés] Az Ajánlatkérő a kizáró okok előzetes ellenőrzése során elfogadja az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-5. §] A dokumentumok benyújtása 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-a alapján is lehetséges. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia. Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) - EKR-ben elérhető elektronikus űrlap - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alk. követelménynek [321/2015.(X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1. § (1)., 5.§] azzal, hogy ajánlatkérő (AK) a IV. részben nem kéri a részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni). A Kr. szerinti - az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja: AT az ajánlati feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (a kerékpárok szállítását is magában foglaló közösségi kerékpáros közlekedési rendszer kiépítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kr. 19. § (1) c)] Ha AT a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról. [Kr. 19. § (3)]. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek szerinti igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós [Kr. 1.§(7)]

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az Ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából, nevezetesen: kerékpárgyártás és kerékpáros közösségi közlekedési rendszer elemeinek (bankkártyás vagy numerikus terminálok, és dokkolók) gyártása, vagy körösségi kerékpáros rendszer létesítése és a szükséges eszközök, (kerékpárok, bankkártyás vagy numerikus terminálok, és dokkolók szoftver rendszerek) üzembe helyezése és a rendszer üzemeltetése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 80 000 000 HUF (nyolcvanmillió forint) összeget. Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják. Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: M.1./ a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja és (1.a) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 6 éven belül megkezdett, és az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban teljesített, jelentősebb, a közbeszerzés tárgykörében (legalább egy közösségi kerékpáros közlekedési rendszer kiépítésére, vagy összesen legalább 100 db dokkoló, és legalább 30 db hagyományos és 20 darab elektromos kerékpár leszállítására, beüzemelésére) végzett munkáit ismertetése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint a 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás vagy referencianyilatkozattal, amelynek tartalmaznia kell legalább: – a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, – a munka tárgyát, mennyiségét, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható), – a teljesítés idejét (a befejezési időpont év/hó/ nap pontossággal történő feltüntetésével), – a teljesített referencia olyan részletezettségű meghatározását, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, – a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, – arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M.2./ Ajánlattevő, közös ajánlattevő, alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által azon a szakember(ek)nek

(szervezet(ek)nek) illetőleg vezető(k)nek a megnevezése képzettségük ismertetésével, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók: a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, mely tartalmazza – adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is; Felhívjuk a t. Ajánlattevők figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel csatolják, amelyből egyértelműen kiderül az M.2/ pontban előírt alkalmasság teljesülése, azaz adja meg a korábbi kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítás kezdő és befejezési időpontját is – év/hónap pontossággal – melyből kiderül a teljesítés időtartama, ezzel egyértelművé téve a szakmai tapasztalat meglétét. b) a szakember által aláírt rendelkezésre állás tekintetében tett nyilatkozat Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése alkalmazandó, míg a 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő (vagy közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek): M.1/ a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja és (1.a) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 6 éven belül megkezdett, és az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban (három évben) teljesített legalább egy közösségi kerékpáros közlekedési rendszer kiépítésére, vagy összesen legalább 100 db dokkoló, és legalább 30 db hagyományos és 20 darab elektromos kerékpár leszállítására, beüzemelésére vonatkozó, a jogszabályi előírásoknak, és a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesített referenciával. Az előírt referencia követelmény több szerződéses referencia bemutatásával teljesíthető. M.2./ az alábbi szakemberekkel: M.2./1. legalább 1 fő projektvezetővel, aki kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakításában szakmai tapasztalattal rendelkezik. M.2./2. 1 fő felsőfokú végzettségű IT rendszerek tervezésében és/vagy fejlesztésében és/vagy telepítésében szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Az ajánlatkérő eltérő szerződést biztosító mellékkötelezettségeket határozott meg a megvalósítási és az üzemeltetési szakaszra, melyeket részletesen a Szerződéstervezet tartalmazza.

Fizetési feltételek: Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

1. Megvalósítási szakasz: A beszerzés SKHU/1601/2.2.1/127 számú pályázati forrásból valósul meg. A finanszírozás módja utófinanszírozás. A támogatási intenzitás 95,0000 %. Önrész mértéke 5,0000 % Az ellenszolgáltatás megfizetése a Kbt. 135. § (1) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint banki átutalással történik a számla átvételét követő 30 napon belül.

2. Üzemeltetési szakasz: Az üzemeltetés költségeit a nyertes ajánlattevőnek a Szerződéstervezetben meghatározott módon kell fedeznie. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme Euró. A kifizetésre irányadó a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet. Részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/05/2019
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/05/2019
Ortszeit: 16:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) AK a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a Közbeszerzési dokumentációban (KD) adja meg.

2) Jelen eljárás az EKR-en keresztül kerül lefolytatásra, így az EKR részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19) Korm. rendelet (e-Kr) rendelkezései alkalmazandóak. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését – az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően – kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.

3) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bek-i irányadók,

Bekezdésében foglaltakra. Közös ajánlattétel esetében az ajánlatban csatolni kell a Kbt 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot egyszerű elektronikus másolat formában, melynek ki kell terjednie arra, hogy az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő:

— a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő,

— az adott eljárás tekintetében,

— az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor,

— az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

4) AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

5) AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi előírt alkalmassági követelmény kapcsán.

6) AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt 75 § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.

7) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6..) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/;

8) AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

9) AK a nyertes AT-(k)től nem követeli meg, továbbá a nyertes AT-(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel.

11) AK a Kbt 76. § (5) bek. szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy az AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru és szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A Dokumentáció részletesen tartalmazza a minőségi és műszaki követelményeket.

12) A részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának összetettsége, a megvalósítás során elvégzendő feladatok szoros egymáshoz illeszkedése miatt a részajánlattétel lehetőségének biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és megnehezítené a rendszer magas színvonalú megvalósítását.

13.) A szerződés 2 szakaszra oszlik: I. MV Bike rendszer kialakítás,beüzemelés 4+1 hónap, II. Üzemeltetés 60 hónap (5 év)., összesen 65 hónap.

14) AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdése szerint jár el.

15) A II.15) és II.2.6) pontban a 1 Euro becsült érték csak a hirdetmény feladhatósága miatt került.

16) FAKSZ: Berta Ferenc, lajstromszám: 00154.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019