Leveringen - 193118-2019

25/04/2019    S81    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Nyköping: Livsmedel, drycker, tobak o d

2019/S 081-193118

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
NYKÖPINGS KOMMUN
212000-2940
Statshuset, upphandlingsenheten
Nyköping
611 83
Sverige
Telefon: +46 706969479
E-post: pontus.lovehav@nykoping.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://nykoping.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/nykoping/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=43183
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/nykoping/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=43183
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal - Livsmedel

Referensnummer: KK19/157
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar ramavtal avseende successiva leveranser av livsmedel, främst till Kommunens storkök inom skola/förskola och omsorg samt i viss omfattning till andra verksamheter inom kommunen.

Värdet av upphandlingen, baserat på tidigare årsförbrukning och uppgifter från nuvarande och tidigare måltidsentreprenörer beräknas uppgå till ca 40 miljoner SEK exklusive moms per år fördelat enligt följande på de tre anbudområdena:

Ungefärlig årsvolym

— Område 1 Huvudgrossist 35 miljoner SEK

— Område 2 Korv & Påläggschark 4 miljoner SEK

— Område 3 Läsk & Lättöl 1 miljon SEK

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 160 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Huvudgrossist

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15000000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar ramavtal avseende successiva leveranser av livsmedel, främst till Kommunens storkök inom skola/förskola och omsorg samt i viss omfattning till andra verksamheter inom kommunen.

Värdet av upphandlingen, baserat på tidigare årsförbrukning och uppgifter från nuvarande och tidigare måltidsentreprenörer beräknas uppgå till ca 40 miljoner SEK exklusive moms per år fördelat enligt följande på de tre anbudområdena:

Ungefärlig årsvolym

— Område 1 Huvudgrossist 35 miljoner SEK

— Område 2 Korv & Påläggschark 4 miljoner SEK

— Område 3 Läsk & Lättöl 1 miljon SEK

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 140 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 16/11/2019
Slut: 15/11/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2+1+1

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Korv & Påläggschark

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15000000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar ramavtal avseende successiva leveranser av livsmedel, främst till Kommunens storkök inom skola/förskola och omsorg samt i viss omfattning till andra verksamheter inom kommunen.

Värdet av upphandlingen, baserat på tidigare årsförbrukning och uppgifter från nuvarande och tidigare måltidsentreprenörer beräknas uppgå till ca 40 miljoner SEK exklusive moms per år fördelat enligt följande på de tre anbudområdena:

Ungefärlig årsvolym

— Område 1 Huvudgrossist 35 miljoner SEK

— Område 2 Korv & Påläggschark 4 miljoner SEK

— Område 3 Läsk & Lättöl 1 miljon SEK

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 16/11/2019
Slut: 15/11/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2+1+1

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Läsk & Lättöl

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15000000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar ramavtal avseende successiva leveranser av livsmedel, främst till Kommunens storkök inom skola/förskola och omsorg samt i viss omfattning till andra verksamheter inom kommunen.

Värdet av upphandlingen, baserat på tidigare årsförbrukning och uppgifter från nuvarande och tidigare måltidsentreprenörer beräknas uppgå till ca 40 miljoner SEK exklusive moms per år fördelat enligt följande på de tre anbudområdena:

Ungefärlig årsvolym

— Område 1 Huvudgrossist 35 miljoner SEK

— Område 2 Korv & Påläggschark 4 miljoner SEK

— Område 3 Läsk & Lättöl 1 miljon SEK

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 16/11/2019
Slut: 15/11/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2+1+1

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/06/2019
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 20/11/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 24/06/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
Linköping
581 04
Sverige
Telefon: +46 13-251100
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13-251140

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/04/2019