Lieferungen - 193120-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Softwarepaket und Informationssysteme

2019/S 081-193120

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polen
Telefon: +48 583471538
E-Mail: renskowr@pg.edu.pl
Fax: +48 583472913
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pg.edu.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.dzp.pg.edu.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa subskrypcji i licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu Power 3.5

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/105/055/D/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji i licencji dla Politechniki Gdańskiej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ, ilości oprogramowań zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

48000000-8 (pakiety oprogramowania i systemy

48460000-0 (analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania).

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną liczbę części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący wszystkich części zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 244 205.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oprogramowania 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie licencji na pakiet oprogramowania do interdyscyplinarnego modelowania i symualcji procesów technicznych oraz organizacja szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego rozwiązania

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: dostęp do portalu e-learningowego dla prowadzących przez min. 7 dni / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: dostęp do portalu e-learningowego dla studentów przez min. 7 dni / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 13 230.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji zamówienia – licencję należy dostarczyć w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oprogramowania 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Oprogramowanie specjalistyczne do zautomatyzowanego wykonywania przejazdów teoretycznych pojazdów kolejowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin relizacji zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 27 860.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji zamówienia – licencję należy dostarczyć w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oprogramowania 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie pozwalające na prowadzenie modelowania obiegów termodynamicznych w energetyce konwencjonalnej, solarnej, w ciepłownictwie i dziedzinach pokrewnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin relizacji zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 66 060.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji zamówienia – licencję należy dostarczyć w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oprogramowania 4

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie licencji na pakiet oprogramowania do wspomagania automatyzacji i integracji procesów wielokryterialnej optymalizacji oraz eksploracji przestrzeni rozwiązań.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 11 700.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji zamówienia – licencję należy dostarczyć w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oprogramowania 5

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie licencji na oprogramowanie umożliwiające profesjonalne projektowanie układów energetyki fotowoltaicznej różnych mocy i typów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: funkcjonalność pozwalająca na wizualizację dachowej instalacji PV na podstawie fotografii budynku i jego wymiarów / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: funkcjonalność pozwalająca na uwzględnienie w projektowanym układzie odbiorników energii w postaci pojazdów elektrycznych / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 43 050.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji zamówienia – licencję należy dostarczyć w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oprogramowania 6

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest aplikacja 3D do tworzenia i modyfikacji obiektów 3D

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: czas reakcji serwisu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 030.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji zamówienia – licencję należy dostarczyć w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oprogramowania 7

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji pakietu programów komputerowych (ekosystem)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: zniżka na egzaminy / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: bezpłatne materiały / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: dostęp do archiwalnych webinariów / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: szkolenie dla wykłądowców i książek / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 78 275.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji zamówienia dla części 7: Link aktywacyjny zostanie dostarczony Zamawiającemu na podany w umowie adres e-mail w terminie do 5 dni po dokonaniu płatności za subskrypcję

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówienia nie wymaga się specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, są określone we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 6 do SIWZ.

2. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie przedmiotu i terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy do ustalonego w niniejszej Umowie terminu dostawy, oferowane oprogramowanie nie będzie dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji. W takim przypadku Wykonawca może zaproponować nowocześniejsze zamienniki, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, w cenie nie wyższej niż w złożonej ofercie.

3. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy również w następującej sytuacji:.

— zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 11:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

a) żąda odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa

a) w pkt 4 lit. b nin. rozdz. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) w pkt 4 lit. a, lit. c i lit. d nin. rozdz. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

ii. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że, zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019