Leveringen - 193139-2019

25/04/2019    S81

Eesti-Tartu: Mitmesugused hindamis- ja testimisseadmed

2019/S 081-193139

Hanketeade

Asjad

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Tartu Ülikool
Riiklik registreerimisnumber: 74001073
Postiaadress: Ülikooli tn 18
Linn: Tartu linn
NUTS kood: EE EESTI
Sihtnumber: 50090
Riik: Eesti
Kontaktisik: Kerli Tamberg
E-post: kerli.tamberg@ut.ee
Telefon: +372 7375138

Internetiaadress(id):

Üldaadress: https://www.ut.ee

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1569361/general-info
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1569361/tenders
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Avalik-õiguslik juriidiline isik
I.5)Põhitegevus
Haridus

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Virtuaalse reaalsuse süsteemi ostmine (optokineetika jälgimissüsteem)

Viitenumber: 208349
II.1.2)CPV põhikood
38900000 Mitmesugused hindamis- ja testimisseadmed
II.1.3)Lepingu liik
Asjad
II.1.4)Lühikirjeldus:

Käesoleva hankemenetluse esemeks on virtuaalse reaalsuse süsteem, mis aitab kvantifitseerida näriliste (rottide) optokineetiline võimekust vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
38900000 Mitmesugused hindamis- ja testimisseadmed
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE EESTI
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Käesoleva hankemenetluse esemeks on virtuaalse reaalsuse süsteem, mis aitab kvantifitseerida näriliste (rottide) optokineetiline võimekust vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 15
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:

Vastavalt riigihangete seadusele.

II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA (2014-2020.4.01.16-0027)

II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

1) Pakkuja viimase 2 (kahe) majandusaasta netokäive peab olema olnud igal aastal vähemalt 100 000 (sada tuhat) EUR.

Pakkuja esitab hankepassis andmed netokäibe kohta aastate lõikes. (IV osa B alajaotus „Üldine aastakäive“).

Esitada andmed pakkuja kogu majandustegevuse netokäibe kohta viimase kahe riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta jooksul, sõltuvalt pakkuja asutamise või äritegevuse alguse kuupäevast (kui pakkuja majandusaastaks on kalendriaasta, siis viimased kaks lõppenud majandusaastat on 2017 ja 2018).

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

1) Pakkuja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul täitnud vähemalt 3 (kolm) hankelepingu esemele vastava valdkonna lepingut (meditsiini- või laboriseadmed) neist igaüks maksumusega vähemalt 10 000 (kümme tuhat) EUR (käibemaksuta).

Esitada andmed: ostja nimi ja kontaktandmed, lepingu objekti kirjeldus, lepingu täitmise periood ja lepingu maksumus. Pakkuja esitab nõutud andmed hankepassis. (IV osa C alajaotus „Asjade hankelepingute puhul: täpsustatud liiki tarnete teostamine“).

Periood „eelnevad 36 kuu jooksul“ on ajavahemik, mis kestab 36 kuud ja lõpeb käesoleva riigihanke alustamise kuupäevaga, s.o hanketeate avaldamise kuupäevaga.

III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Hankeleping sõlmitakse vastavalt hankedokumentide lisas esitatud hankelepingu kavandile.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 23/05/2019
Kohalik aeg: 10:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Eesti keel, Inglise keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 3 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 23/05/2019
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

e-riigihangete keskkond

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713

Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713

Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
23/04/2019