Leveringen - 193218-2019

25/04/2019    S81    Dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česko-Brno: Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

2019/S 081-193218

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
Národní identifikační číslo: 62156489
Poštovní adresa: Zemědělská 1/1665
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064
PSČ: 613 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Lena Mikušová
E-mail: zakazky@mendelu.cz
Tel.: +420 545135252

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://mendelu.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mendelu.cz

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.mendelu.cz/vz00003053
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.mendelu.cz/vz00003053
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Přístrojové vybavení pro studium materiálových vlastností dřeva - rozděleno na části

II.1.2)Hlavní kód CPV
38000000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Dodávka přístrojového vybavení pro studium materiálových vlastností dřeva v souladu s Přílohami č. 1a, 1b, 1c, 1d a 1e, které obsahují technickou specifikaci jednotlivých částí veřejné zakázky.

Části veřejné zakázky jsou:

Část 1: Klimatizační komory,

Část 2: Komora na umělé stárnutí s xenonovou lampou,

Část 3: Duální gravimetrický analyzátor dynamické sorpce (DVS),

Část 4: Hustotní profil,

Část 5: Všesměrový zdroj hluku.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 5 982 215.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 1: Klimatizační komory

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
38500000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

VCJR Útěchov, adresa: Vranov 238, 664 32 Vranov, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka klimatizačních komor v souladu s Přílohou č. 1a - technická specifikace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 253 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 4
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně-r.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366

II.2.14)Další informace

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU (OP VVV – Název projektu: „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“ s registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 2: Komora na umělé stárnutí s xenonovou lampou

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
38970000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

VCJR Útěchov, adresa: Vranov 238, 664 32 Vranov, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka komory na umělé stárnutí s xenonovou lampou v souladu s Přílohou č. 1b - technická specifikace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 435 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 4
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně-r.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366

II.2.14)Další informace

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU (OP VVV – Název projektu: „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“ s registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 3: Duální gravimetrický analyzátor dynamické sorpce (DVS)

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
38434000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

VCJR Útěchov, adresa: Vranov 238, 664 32 Vranov, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka duálního gravimetrického analyzátoru dynamické sorpce (DVS) v souladu s Přílohou č. 1c - technická specifikace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 226 446.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 4
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně-r.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366

II.2.14)Další informace

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU (OP VVV – Název projektu: „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“ s registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 4: Hustotní profil

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
38000000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

VCJR Útěchov, adresa: Vranov 238, 664 32 Vranov, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka hustotního profilu v souladu s Přílohou č. 1d - technická specifikace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 867 769.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 4
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně- r.č.CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366

II.2.14)Další informace

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU (OP VVV – Název projektu: „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“ s registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 5: Všesměrový zdroj hluku

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
38400000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Ústav dřevařských technologií, adresa: ÚDT LDF, Zemědělská 3, 613 00 Brno (Černá Pole), ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka všesměrového zdroje hluku v souladu s Přílohou č. 1e - technická specifikace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 4
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně- r.č.CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366

II.2.14)Další informace

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU (OP VVV – Název projektu: „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“ s registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 27/05/2019
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 27/05/2019
Místní čas: 10:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 60455
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/04/2019