Leveringen - 193273-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Cluj-Napoca: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 081-193273

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
4288063
Str. Viilor nr. 46–50
Cluj-Napoca
400347
Roemenië
Contactpersoon: Delia Maior
Telefoon: +40 264207021
E-mail: recuperarecj@gmail.com
Fax: +40 264453131
NUTS-code: RO113

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.recuperarecluj.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție alimente

Referentienummer: 4288063/2018/05
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 676 961.60 RON / Hoogste offerte: 1 918 147.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ulei margarină

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Legume și fructe

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Băcănie

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conserve

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lapte și produse din lapte

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ceai

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne pui

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Legume congelate

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Făinoase

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse de panificație

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse dulci

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paste făinoase

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne porc și produse din carne

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 695
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lapte și produse din lapte

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Comlact
RO 15899615
Str. Principală nr. 5
Corușu
407056
Roemenië
Telefoon: +40 264288806
E-mail: comlact@yahoo.com
Fax: +40 264288806
NUTS-code: RO113

Internetadres: www.comlact.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Corex S.R.L.
RO 526650
Str. Breslelor nr. 15
Odorheiu Secuiesc
535600
Roemenië
Telefoon: +40 266214985
E-mail: corex@com-turism.ro
Fax: +40 266214984
NUTS-code: RO124
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 650 944.00 RON
Laagste offerte: 460 241.60 RON / Hoogste offerte: 620 103.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 702
Perceel nr.: 9
Benaming:

Băcănie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eximal Impex
RO 6702713
Str. Observatorului nr. 109
Cluj-Napoca
400363
Roemenië
Telefoon: +40 264438421
E-mail: eximalimpex@yahoo.com
Fax: +40 264438421
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 91 241.95 RON
Laagste offerte: 78 032.00 RON / Hoogste offerte: 78 032.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 697
Perceel nr.: 3
Benaming:

Carne pui

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Joldos Proimpex S.R.L.
RO 9399070
Str. Liviu Rebreanu nr. 64
Cluj-Napoca
3400
Roemenië
Telefoon: +40 264591192
E-mail: CALIN_JOLDOS@YAHOO.COM
Fax: +40 264591192
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Leconfex S.R.L.
RO 2092175
Str. Cuza Vodă nr. 6
Deva
330058
Roemenië
Telefoon: +40 254218722
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Fax: +40 354414000
NUTS-code: RO423
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
Roemenië
Telefoon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
NUTS-code: RO223
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 244 738.72 RON
Laagste offerte: 219 168.00 RON / Hoogste offerte: 237 464.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 699
Perceel nr.: 6
Benaming:

Conserve

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
Roemenië
Telefoon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
NUTS-code: RO223
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 074.81 RON
Laagste offerte: 49 246.00 RON / Hoogste offerte: 49 246.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 701
Perceel nr.: 8
Benaming:

Făinoase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
Roemenië
Telefoon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
NUTS-code: RO223
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eximal Impex
RO 6702713
Str. Observatorului nr. 109
Cluj-Napoca
400363
Roemenië
Telefoon: +40 264438421
E-mail: eximalimpex@yahoo.com
Fax: +40 264438421
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Leconfex S.R.L.
RO 2092175
Str. Cuza Vodă nr. 6
Deva
330058
Roemenië
Telefoon: +40 254218722
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Fax: +40 354414000
NUTS-code: RO423
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 144 612.00 RON
Laagste offerte: 115 676.00 RON / Hoogste offerte: 138 970.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 703
Perceel nr.: 10
Benaming:

Produse dulci

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
Roemenië
Telefoon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
NUTS-code: RO223
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ilmano
RO 4247888
Bulevardul Tineretului nr. 9
Râmnicu Vâlcea
240027
Roemenië
Telefoon: +40 744571918
E-mail: ilmano93@yahoo.com
Fax: +40 250714542
NUTS-code: RO415
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Adcon
RO 5189319
Str. Carol I nr. 28
Râmnicu Vâlcea
240591
Roemenië
Telefoon: +40 722207283
E-mail: adinaconstantin@yahoo.com
Fax: +40 250735541
NUTS-code: RO415
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 145 392.00 RON
Laagste offerte: 108 116.00 RON / Hoogste offerte: 137 184.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 696
Perceel nr.: 2
Benaming:

Carne porc și produse din carne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Elit S.R.L.
RO 14444712
Str. Victoriei nr. 16
Cugir
510003
Roemenië
Telefoon: +40 721221810
E-mail: nicoleta@elitcugir.ro
Fax: +40 258869651
NUTS-code: RO121
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Andromi Com
RO 5198520
Calea Apateului nr. 291/L
Oradea
410222
Roemenië
Telefoon: +40 259393309
E-mail: office@andromi.ro
Fax: +40 259393309
NUTS-code: RO111
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Leconfex S.R.L.
RO 2092175
Str. Cuza Vodă nr. 6
Deva
330058
Roemenië
Telefoon: +40 254218722
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Fax: +40 354414000
NUTS-code: RO423
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 432 552.26 RON
Laagste offerte: 431 460.00 RON / Hoogste offerte: 435 840.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 700
Perceel nr.: 7
Benaming:

Paste făinoase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eximal Impex
RO 6702713
Str. Observatorului nr. 109
Cluj-Napoca
400363
Roemenië
Telefoon: +40 264438421
E-mail: eximalimpex@yahoo.com
Fax: +40 264438421
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ilmano
RO 4247888
Bulevardul Tineretului nr. 9
Râmnicu Vâlcea
240027
Roemenië
Telefoon: +40 744571918
E-mail: ilmano93@yahoo.com
Fax: +40 250714542
NUTS-code: RO415
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 350.00 RON
Laagste offerte: 39 694.00 RON / Hoogste offerte: 41 800.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 698
Perceel nr.: 4
Benaming:

Legume congelate

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Leconfex S.R.L.
RO 2092175
Str. Cuza Vodă nr. 6
Deva
330058
Roemenië
Telefoon: +40 254218722
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Fax: +40 354414000
NUTS-code: RO423
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Joldos Proimpex S.R.L.
RO 9399070
Str. Liviu Rebreanu nr. 64
Cluj-Napoca
3400
Roemenië
Telefoon: +40 264591192
E-mail: CALIN_JOLDOS@YAHOO.COM
Fax: +40 264591192
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
Roemenië
Telefoon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
NUTS-code: RO223
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 500.00 RON
Laagste offerte: 74 160.00 RON / Hoogste offerte: 76 260.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 704
Perceel nr.: 11
Benaming:

Ulei margarină

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
Roemenië
Telefoon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
NUTS-code: RO223
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 85 050.00 RON
Laagste offerte: 80 848.00 RON / Hoogste offerte: 80 848.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 705
Perceel nr.: 12
Benaming:

Ceai

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eximal Impex
RO 6702713
Str. Observatorului nr. 109
Cluj-Napoca
400363
Roemenië
Telefoon: +40 264438421
E-mail: eximalimpex@yahoo.com
Fax: +40 264438421
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Adcon
RO 5189319
Str. Carol I nr. 28
Râmnicu Vâlcea
240591
Roemenië
Telefoon: +40 722207283
E-mail: adinaconstantin@yahoo.com
Fax: +40 250735541
NUTS-code: RO415
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ilmano
RO 4247888
Bulevardul Tineretului nr. 9
Râmnicu Vâlcea
240027
Roemenië
Telefoon: +40 744571918
E-mail: ilmano93@yahoo.com
Fax: +40 250714542
NUTS-code: RO415
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 400.00 RON
Laagste offerte: 20 320.00 RON / Hoogste offerte: 22 400.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/04/2019