Leveringen - 193273-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Cluj-Napoca: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 081-193273

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Nationaal identificatienummer: 4288063
Postadres: Str. Viilor nr. 46–50
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400347
Land: Roemenië
Contactpersoon: Delia Maior
E-mail: recuperarecj@gmail.com
Telefoon: +40 264207021
Fax: +40 264453131

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.recuperarecluj.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție alimente

Referentienummer: 4288063/2018/05
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 676 961.60 RON / Hoogste offerte: 1 918 147.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ulei margarină

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Legume și fructe

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Băcănie

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conserve

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lapte și produse din lapte

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ceai

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne pui

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Legume congelate

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Făinoase

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse de panificație

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse dulci

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paste făinoase

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne porc și produse din carne

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 695
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lapte și produse din lapte

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comlact
Nationaal identificatienummer: RO 15899615
Postadres: Str. Principală nr. 5
Plaats: Corușu
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 407056
Land: Roemenië
E-mail: comlact@yahoo.com
Telefoon: +40 264288806
Fax: +40 264288806

Internetadres: www.comlact.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Corex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 526650
Postadres: Str. Breslelor nr. 15
Plaats: Odorheiu Secuiesc
NUTS-code: RO124 Harghita
Postcode: 535600
Land: Roemenië
E-mail: corex@com-turism.ro
Telefoon: +40 266214985
Fax: +40 266214984
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 650 944.00 RON
Laagste offerte: 460 241.60 RON / Hoogste offerte: 620 103.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 702
Perceel nr.: 9
Benaming:

Băcănie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eximal Impex
Nationaal identificatienummer: RO 6702713
Postadres: Str. Observatorului nr. 109
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400363
Land: Roemenië
E-mail: eximalimpex@yahoo.com
Telefoon: +40 264438421
Fax: +40 264438421
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 91 241.95 RON
Laagste offerte: 78 032.00 RON / Hoogste offerte: 78 032.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 697
Perceel nr.: 3
Benaming:

Carne pui

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Joldos Proimpex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 9399070
Postadres: Str. Liviu Rebreanu nr. 64
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 3400
Land: Roemenië
E-mail: CALIN_JOLDOS@YAHOO.COM
Telefoon: +40 264591192
Fax: +40 264591192
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Leconfex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2092175
Postadres: Str. Cuza Vodă nr. 6
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Postcode: 330058
Land: Roemenië
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Telefoon: +40 254218722
Fax: +40 354414000
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 14255365
Postadres: Str. 1 Mai nr. 106
Plaats: Constanța
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900455
Land: Roemenië
E-mail: office@geocor.ro
Telefoon: +40 729036781
Fax: +40 372879540
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 244 738.72 RON
Laagste offerte: 219 168.00 RON / Hoogste offerte: 237 464.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 699
Perceel nr.: 6
Benaming:

Conserve

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 14255365
Postadres: Str. 1 Mai nr. 106
Plaats: Constanța
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900455
Land: Roemenië
E-mail: office@geocor.ro
Telefoon: +40 729036781
Fax: +40 372879540
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 074.81 RON
Laagste offerte: 49 246.00 RON / Hoogste offerte: 49 246.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 701
Perceel nr.: 8
Benaming:

Făinoase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 14255365
Postadres: Str. 1 Mai nr. 106
Plaats: Constanța
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900455
Land: Roemenië
E-mail: office@geocor.ro
Telefoon: +40 729036781
Fax: +40 372879540
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eximal Impex
Nationaal identificatienummer: RO 6702713
Postadres: Str. Observatorului nr. 109
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400363
Land: Roemenië
E-mail: eximalimpex@yahoo.com
Telefoon: +40 264438421
Fax: +40 264438421
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Leconfex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2092175
Postadres: Str. Cuza Vodă nr. 6
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Postcode: 330058
Land: Roemenië
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Telefoon: +40 254218722
Fax: +40 354414000
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 144 612.00 RON
Laagste offerte: 115 676.00 RON / Hoogste offerte: 138 970.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 703
Perceel nr.: 10
Benaming:

Produse dulci

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 14255365
Postadres: Str. 1 Mai nr. 106
Plaats: Constanța
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900455
Land: Roemenië
E-mail: office@geocor.ro
Telefoon: +40 729036781
Fax: +40 372879540
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ilmano
Nationaal identificatienummer: RO 4247888
Postadres: Bulevardul Tineretului nr. 9
Plaats: Râmnicu Vâlcea
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Postcode: 240027
Land: Roemenië
E-mail: ilmano93@yahoo.com
Telefoon: +40 744571918
Fax: +40 250714542
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adcon
Nationaal identificatienummer: RO 5189319
Postadres: Str. Carol I nr. 28
Plaats: Râmnicu Vâlcea
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Postcode: 240591
Land: Roemenië
E-mail: adinaconstantin@yahoo.com
Telefoon: +40 722207283
Fax: +40 250735541
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 145 392.00 RON
Laagste offerte: 108 116.00 RON / Hoogste offerte: 137 184.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 696
Perceel nr.: 2
Benaming:

Carne porc și produse din carne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Elit S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 14444712
Postadres: Str. Victoriei nr. 16
Plaats: Cugir
NUTS-code: RO121 Alba
Postcode: 510003
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta@elitcugir.ro
Telefoon: +40 721221810
Fax: +40 258869651
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Andromi Com
Nationaal identificatienummer: RO 5198520
Postadres: Calea Apateului nr. 291/L
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410222
Land: Roemenië
E-mail: office@andromi.ro
Telefoon: +40 259393309
Fax: +40 259393309
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Leconfex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2092175
Postadres: Str. Cuza Vodă nr. 6
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Postcode: 330058
Land: Roemenië
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Telefoon: +40 254218722
Fax: +40 354414000
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 432 552.26 RON
Laagste offerte: 431 460.00 RON / Hoogste offerte: 435 840.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 700
Perceel nr.: 7
Benaming:

Paste făinoase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eximal Impex
Nationaal identificatienummer: RO 6702713
Postadres: Str. Observatorului nr. 109
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400363
Land: Roemenië
E-mail: eximalimpex@yahoo.com
Telefoon: +40 264438421
Fax: +40 264438421
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ilmano
Nationaal identificatienummer: RO 4247888
Postadres: Bulevardul Tineretului nr. 9
Plaats: Râmnicu Vâlcea
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Postcode: 240027
Land: Roemenië
E-mail: ilmano93@yahoo.com
Telefoon: +40 744571918
Fax: +40 250714542
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 350.00 RON
Laagste offerte: 39 694.00 RON / Hoogste offerte: 41 800.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 698
Perceel nr.: 4
Benaming:

Legume congelate

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Leconfex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2092175
Postadres: Str. Cuza Vodă nr. 6
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Postcode: 330058
Land: Roemenië
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Telefoon: +40 254218722
Fax: +40 354414000
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Joldos Proimpex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 9399070
Postadres: Str. Liviu Rebreanu nr. 64
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 3400
Land: Roemenië
E-mail: CALIN_JOLDOS@YAHOO.COM
Telefoon: +40 264591192
Fax: +40 264591192
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 14255365
Postadres: Str. 1 Mai nr. 106
Plaats: Constanța
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900455
Land: Roemenië
E-mail: office@geocor.ro
Telefoon: +40 729036781
Fax: +40 372879540
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 500.00 RON
Laagste offerte: 74 160.00 RON / Hoogste offerte: 76 260.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 704
Perceel nr.: 11
Benaming:

Ulei margarină

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 14255365
Postadres: Str. 1 Mai nr. 106
Plaats: Constanța
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900455
Land: Roemenië
E-mail: office@geocor.ro
Telefoon: +40 729036781
Fax: +40 372879540
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 85 050.00 RON
Laagste offerte: 80 848.00 RON / Hoogste offerte: 80 848.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 705
Perceel nr.: 12
Benaming:

Ceai

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eximal Impex
Nationaal identificatienummer: RO 6702713
Postadres: Str. Observatorului nr. 109
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400363
Land: Roemenië
E-mail: eximalimpex@yahoo.com
Telefoon: +40 264438421
Fax: +40 264438421
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adcon
Nationaal identificatienummer: RO 5189319
Postadres: Str. Carol I nr. 28
Plaats: Râmnicu Vâlcea
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Postcode: 240591
Land: Roemenië
E-mail: adinaconstantin@yahoo.com
Telefoon: +40 722207283
Fax: +40 250735541
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ilmano
Nationaal identificatienummer: RO 4247888
Postadres: Bulevardul Tineretului nr. 9
Plaats: Râmnicu Vâlcea
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Postcode: 240027
Land: Roemenië
E-mail: ilmano93@yahoo.com
Telefoon: +40 744571918
Fax: +40 250714542
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 400.00 RON
Laagste offerte: 20 320.00 RON / Hoogste offerte: 22 400.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/04/2019