Leveringen - 193276-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Medische verbruiksartikelen

2019/S 081-193276

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
00216208
Albertov 2038/6
Praha 2-Nové Město
128 00
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.
Telefoon: +420 602943810
E-mail: malcova@mmak.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.natur.cuni.cz/fakulta

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/PRFUK

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Paraziti; Centrum nádorové ekologie – Spotřební materiál

Referentienummer: VZ/18/209
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 223 000.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 1 - Spotřební materiál

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33793000
18424300
33141117
15994200
33141411
19520000
33141310
33192500
30192800
33141320
34928480
33735100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
NUTS-code: CZ020
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 2 - Jednorázový materiál

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38437110
19520000
33192500
38437100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
NUTS-code: CZ020
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 3 - Chemie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24950000
24956000
24310000
24320000
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
NUTS-code: CZ020
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 4 - MOL-BIOL

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24950000
24965000
33696600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
NUTS-code: CZ020
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 5 - Protilátky, ELISA kity

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
NUTS-code: CZ020
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 6 - Kolony

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
NUTS-code: CZ020

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 209-476807

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VZ/18/209
Perceel nr.: 1
Benaming:

Část 1 - Spotřební materiál

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VWR International s.r.o.
63073242
Pražská 442
Stříbrná Skalice
28167
Tsjechië
Telefoon: +420 777693221
E-mail: lucia.paulikova@vwr.com
NUTS-code: CZ020

Internetadres: https://www.vwr.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 999 500.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 999 500.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VZ/18/209
Perceel nr.: 2
Benaming:

Část 2 - Jednorázový materiál

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VWR International s.r.o.
63073242
Pražská 442
Stříbrná Skalice
281 67
Tsjechië
Telefoon: +420 777693221
E-mail: lucia.paulikova@vwr.com
NUTS-code: CZ020

Internetadres: https://www.vwr.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 802 500.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 802 500.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VZ/18/209
Perceel nr.: 3
Benaming:

Část 3 - Chemie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sigma-Aldrich spol. s.r.o.
45794171
Na hřebenech II 1718/10
Praha 4-Nusle
140 00
Tsjechië
Telefoon: +420 246003224
E-mail: czeordners@sial.com
NUTS-code: CZ010

Internetadres: https://www.sigmaaldrich.com/czech-republic.html

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 451 000.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 451 000.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VZ/18/209
Perceel nr.: 4
Benaming:

Část 4 - MOL-BIOL

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VWR International s.r.o.
63073242
Pražská 442
Stříbrná Skalice
281 67
Tsjechië
Telefoon: +420 777693221
E-mail: lucia.paulikova@vwr.com
NUTS-code: CZ020

Internetadres: https://www.vwr.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 470 500.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 470 500.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VZ/18/209
Perceel nr.: 5
Benaming:

Část 5 - Protilátky, ELISA kity

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BioTech a.s.
25664018
Služeb 3056/4
Praha 10-Strašnice
108 00
Tsjechië
Telefoon: +420 272701739
E-mail: info@ibiotech.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres: https://www.ibiotech.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 279 500.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 279 500.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VZ/18/209
Perceel nr.: 6
Benaming:

Část 6 - Kolony

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sigma-Aldrich spol. s.r.o.
45794171
Na Hřebenech II 1718/10
Praha 4-Nusle
140 00
Tsjechië
Telefoon: +420 246003224
E-mail: czeordners@sial.com
NUTS-code: CZ010

Internetadres: https://www.sigmaaldrich.com/czech-republic.html

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 220 000.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 220 000.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019