Lieferungen - 193288-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Lužianky: Glaswaren für Laboratorien, hygienische oder medizinische Bedarfsartikel aus Glas

2019/S 081-193288

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
42337402
Hlohovecká 2
Lužianky
951 41
Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Lucia Švecová
Telefon: +421 901785457
E-Mail: lucia.svecova@nppc.sk
NUTS-Code: SK023

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nppc.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/15008

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: veda a výskum

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Laboratórny spotrebný materiál

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33790000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka laboratórneho spotrebného materiálu - zdravotnícky a farmaceutický sklený tovar, laboratórne pipety a príslušenstvo a ostatný materiál, vrátane služieb súvisiacich s plnením predmetu zákazky, najmä doprava, vykládka a pod., v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Služby súvisiace s plnením predmetu zákazky: - zabezpečenie dopravy - doprava tovaru na miesta dodania, najneskôr do 30 kalendárnych dní od potvrdenia písomnej objednávky dodávateľom, v špecifických prípadoch po dohode. - zabezpečenie vykládky - vyloženie dodaného tovaru na miesto dodania.

Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením predmetu zákazky.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 160 511.61 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Laboratórny spotrebný materiál

Los-Nr.: 1.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192500
38437000
19520000
60000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK023
Hauptort der Ausführung:

Miestom dodania je sídlo verejného obstarávateľa v Lužiankach a sídlo organizačného útvaru v Piešťanoch. Miesto dodania bude upresnené v objednávke

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podrobne rozpísané v časti B.1 súťažných podkladov a v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka pre 1. časť predmetu zákazky je stanovená vo výške 8 000,00,- EUR bez DPH. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky sú bližšie definované v súťažných podkladoch

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Laboratórny spotrebný materiál

Los-Nr.: 2.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192500
38437000
19520000
60000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01
Hauptort der Ausführung:

Miestom dodania je sídlo viacerých organizačných útvarov v Bratislave. Miesto dodania bude upresnené v objednávke

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podrobne rozpísané v časti B.1 súťažných podkladov a v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka pre 2. časť predmetu zákazky je stanovená vo výške 10 000,00,- EUR bez DPH. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky sú bližšie definované v súťažných podkladoch

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 001-000210
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1. časť predmetu zákazky
Los-Nr.: 1. časť
Bezeichnung des Auftrags:

Laboratórny spotrebný materiál

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Labo - SK, s. r. o.
36365556
Slávičie údolie 102/A
Bratislava
811 02
Slowakei
E-Mail: jan.garai@labo.sk
NUTS-Code: SK01
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 160 511.61 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1. časť predmetu zákazky
Los-Nr.: 1.
Bezeichnung des Auftrags:

Laboratórny spotrebný materiál

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Biotech s.r.o.
35768444
Kresánkova12 12
Bratislava
841 05
Slowakei
NUTS-Code: SK01
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 160 511.61 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1. časť predmetu zákazky
Los-Nr.: 1.
Bezeichnung des Auftrags:

Laboratórny spotrebný materiál

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Lambda Life a.s.
35848189
Levočská 3
Bratislava
851 01
Slowakei
NUTS-Code: SK01
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 160 511.61 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019