Leveringen - 193316-2019

25/04/2019    S81    - - Bunuri - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Hârtie igienică

2019/S 081-193316

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Unitatea Militară 0461 București
4204224
Str. Jandarmeriei nr. 2
Bucureşti
013893
România
Persoană de contact: Angela Stanciu
Telefon: +40 377721644
E-mail: stanciua@dcti.ro
Fax: +40 377727761
Cod NUTS: RO321

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.sri.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare hârtie igienică, hârtie prosop și șervețele

Număr de referinţă: 4204224/2018/25
II.1.2)Cod CPV principal
33761000
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare hârtie igienica, hârtie prosop și șervețele. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari pana in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor si a 20-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 296 345.74 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hârtie prosop

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33763000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 71 576, max. 119 566, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 239 944,32 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 27 478, max. 47 608, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 2 350,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Rezervă dozator hârtie prosop

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39514300
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 9 500, max. 11 800, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 144 957,50 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 4 450, max. 5 750, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 1 440,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hârtie igienică

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33761000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 304 984, max. 460 842, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 232 842,96 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 142 542, max. 184 796, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 2 300,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Șervețele fine de masă

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33764000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 5 730, max. 9 040, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 31 525,20 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 2 275, max. 4 170, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 300,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Șervețele hârtie dozator 21 x 8,5 cm

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39514300
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 2 000, max. 2 450, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 7 560 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 650, max. 1.000, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 75,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hârtie prosop dozator

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33763000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 17 350, max. 48 900, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 118 692,00 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 11 050, max. 23 550, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 1 100,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hârtie prosop dozator 19 cm

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39514300
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 1 200, max. 1 600, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 3 528,00 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 500, max. 700, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 35,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Rolă cearceaf albă, pentru canapea de consultații

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33770000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 1 000, max. 4 000, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 23 520 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 1 000, max. 2 000, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 230,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Rezervă dozator hârtie igienică

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33761000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 46 600, max. 116 200, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 229 320,00 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 30 100, max. 45 500, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 2 250,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Șervețele de masă

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33764000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 80 500, max. 97 300, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 148 848 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 34 500, max. 44 300, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 1 450,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hârtie prosop pentru dispenser 21,5 x 25 cm

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33763000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 6 250, max. 7 100, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 12 297,60 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 2 100, max. 2 440, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 120,00 RON.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3
Lot nr.: 1
Titlu:

Hârtie igienică

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 10
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 10
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Census Group
RO22623735
Str. Irisului nr. 15, sector 3
București
033072
România
Telefon: +40 772140755
E-mail: paul@censusgroup.ro
Cod NUTS: RO321

Adresă internet: www.censusgroup.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 099.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 099.20 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2
Lot nr.: 1
Titlu:

Hârtie igienică

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Census Group
RO22623735
Str. Irisului nr. 15, sector 3
București
033072
România
Telefon: +40 772140755
E-mail: paul@censusgroup.ro
Cod NUTS: RO321

Adresă internet: www.censusgroup.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 143.68 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 143.68 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1
Lot nr.: 2
Titlu:

Hârtie prosop

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
S.C. Oblio Com S.R.L.
RO 3798900
Str. Andrei Mureșanu nr. 8b
Sighișoara
545400
România
Telefon: +40 756077760
E-mail: toni.lucian@yahoo.com
Fax: +40 265770061
Cod NUTS: RO125

Adresă internet: www.oblio-sighisoara.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 725.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 725.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1
Lot nr.: 4
Titlu:

Hârtie prosop dozator 19 cm

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 10
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 10
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Census Group
RO22623735
Str. Irisului nr. 15, sector 3
București
033072
România
Telefon: +40 772140755
E-mail: paul@censusgroup.ro
Cod NUTS: RO321

Adresă internet: www.censusgroup.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 520.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 520.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 16
Lot nr.: 11
Titlu:

Șervețele hârtie dozator 21 x 8,5 cm

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/02/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Office&More
RO18560868
Str. Iovita nr. 8, sector 5
București
50686
România
Telefon: +40 723183757
E-mail: officemore@yahoo.com
Fax: +40 316304872
Cod NUTS: RO321
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 18 522.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 11 025.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 11 025.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 15
Lot nr.: 9
Titlu:

Șervețele de masă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/02/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
S.C. Oblio Com S.R.L.
RO 3798900
Str. Andrei Mureșanu nr. 8b
Sighișoara
545400
România
Telefon: +40 756077760
E-mail: toni.lucian@yahoo.com
Fax: +40 265770061
Cod NUTS: RO125

Adresă internet: www.oblio-sighisoara.ro

Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 929 540.64 RON
Oferta cea mai scăzută: 661 721.90 RON / Cea mai ridicată ofertă: 661 721.90 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 14
Lot nr.: 10
Titlu:

Șervețele fine de masă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/02/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Inedit Car&Truck
RO 15612415
Str. Independenței nr. 38
Glina
077106
România
Telefon: +40 723751191
E-mail: maria.rosu@ineditgrup.ro
Fax: +40 318163788
Cod NUTS: RO322

Adresă internet: www.ineditgrup.ro

Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 653 990.40 RON
Oferta cea mai scăzută: 385 487.20 RON / Cea mai ridicată ofertă: 385 487.20 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 13
Lot nr.: 1
Titlu:

Hârtie igienică

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/02/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Census Group
RO22623735
Str. Irisului nr. 15, sector 3
București
033072
România
Telefon: +40 772140755
E-mail: paul@censusgroup.ro
Cod NUTS: RO321

Adresă internet: www.censusgroup.ro

Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 215 482.92 RON
Oferta cea mai scăzută: 703 597.36 RON / Cea mai ridicată ofertă: 703 597.36 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2
Lot nr.: 6
Titlu:

Rezervă dozator hârtie igienică

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Inedit Car&Truck
RO 15612415
Str. Independenței nr. 38
Glina
077106
România
Telefon: +40 723751191
E-mail: maria.rosu@ineditgrup.ro
Fax: +40 318163788
Cod NUTS: RO322

Adresă internet: www.ineditgrup.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 933.50 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 933.50 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1
Lot nr.: 6
Titlu:

Rezervă dozator hârtie igienică

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Inedit Car&Truck
RO 15612415
Str. Independenței nr. 38
Glina
077106
România
Telefon: +40 723751191
E-mail: maria.rosu@ineditgrup.ro
Fax: +40 318163788
Cod NUTS: RO322

Adresă internet: www.ineditgrup.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 716.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 716.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2
Lot nr.: 2
Titlu:

Hârtie prosop

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
S.C. Oblio Com S.R.L.
RO 3798900
Str. Andrei Mureșanu nr. 8b
Sighișoara
545400
România
Telefon: +40 756077760
E-mail: toni.lucian@yahoo.com
Fax: +40 265770061
Cod NUTS: RO125

Adresă internet: www.oblio-sighisoara.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 670.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 670.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1
Lot nr.: 11
Titlu:

Șervețele hârtie dozator 21 x 8,5 cm

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Office&More
RO18560868
Str. Iovita nr. 8, sector 5
București
50686
România
Telefon: +40 723183757
E-mail: officemore@yahoo.com
Fax: +40 316304872
Cod NUTS: RO321
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 250.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 250.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4
Lot nr.: 1
Titlu:

Hârtie igienică

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Census Group
RO22623735
Str. Irisului nr. 15, sector 3
București
033072
România
Telefon: +40 772140755
E-mail: paul@censusgroup.ro
Cod NUTS: RO321

Adresă internet: www.censusgroup.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 267 288.36 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Unitatea Militară 0461 București — Compartimentul Juridic
Str. Jandarmeriei, nr. 2, sector 1
București
013893
România
Telefon: +40 377721640
E-mail: ungureanu.evelina@dcti.ro

Adresă internet: www.sri.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/04/2019