Leveringen - 193316-2019

25/04/2019    S81

Roemenië-Boekarest: Toiletpapier

2019/S 081-193316

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Unitatea Militară 0461 București
Nationaal identificatienummer: 4204224
Postadres: Str. Jandarmeriei nr. 2
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013893
Land: Roemenië
Contactpersoon: Angela Stanciu
E-mail: stanciua@dcti.ro
Telefoon: +40 377721644
Fax: +40 377727761

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sri.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare hârtie igienică, hârtie prosop și șervețele

Referentienummer: 4204224/2018/25
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33761000 Toiletpapier
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 296 345.74 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hârtie prosop

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33763000 Papieren handdoeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rezervă dozator hârtie prosop

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39514300 Rolhanddoeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hârtie igienică

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Șervețele fine de masă

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33764000 Papieren servetten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Șervețele hârtie dozator 21 x 8,5 cm

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39514300 Rolhanddoeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hârtie prosop dozator

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33763000 Papieren handdoeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hârtie prosop dozator 19 cm

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39514300 Rolhanddoeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rolă cearceaf albă, pentru canapea de consultații

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33770000 Papieren hygiëneartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rezervă dozator hârtie igienică

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Șervețele de masă

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33764000 Papieren servetten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hârtie prosop pentru dispenser 21,5 x 25 cm

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33763000 Papieren handdoeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 1
Benaming:

Hârtie igienică

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Census Group
Nationaal identificatienummer: RO22623735
Postadres: Str. Irisului nr. 15, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 033072
Land: Roemenië
E-mail: paul@censusgroup.ro
Telefoon: +40 772140755

Internetadres: www.censusgroup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 099.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 099.20 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 1
Benaming:

Hârtie igienică

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Census Group
Nationaal identificatienummer: RO22623735
Postadres: Str. Irisului nr. 15, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 033072
Land: Roemenië
E-mail: paul@censusgroup.ro
Telefoon: +40 772140755

Internetadres: www.censusgroup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 143.68 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 143.68 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Hârtie prosop

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Oblio Com S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3798900
Postadres: Str. Andrei Mureșanu nr. 8b
Plaats: Sighișoara
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 545400
Land: Roemenië
E-mail: toni.lucian@yahoo.com
Telefoon: +40 756077760
Fax: +40 265770061

Internetadres: www.oblio-sighisoara.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 725.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 725.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 4
Benaming:

Hârtie prosop dozator 19 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Census Group
Nationaal identificatienummer: RO22623735
Postadres: Str. Irisului nr. 15, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 033072
Land: Roemenië
E-mail: paul@censusgroup.ro
Telefoon: +40 772140755

Internetadres: www.censusgroup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 520.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 520.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16
Perceel nr.: 11
Benaming:

Șervețele hârtie dozator 21 x 8,5 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Office&More
Nationaal identificatienummer: RO18560868
Postadres: Str. Iovita nr. 8, sector 5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 50686
Land: Roemenië
E-mail: officemore@yahoo.com
Telefoon: +40 723183757
Fax: +40 316304872
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 522.00 RON
Laagste offerte: 11 025.00 RON / Hoogste offerte: 11 025.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 15
Perceel nr.: 9
Benaming:

Șervețele de masă

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Oblio Com S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3798900
Postadres: Str. Andrei Mureșanu nr. 8b
Plaats: Sighișoara
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 545400
Land: Roemenië
E-mail: toni.lucian@yahoo.com
Telefoon: +40 756077760
Fax: +40 265770061

Internetadres: www.oblio-sighisoara.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 929 540.64 RON
Laagste offerte: 661 721.90 RON / Hoogste offerte: 661 721.90 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14
Perceel nr.: 10
Benaming:

Șervețele fine de masă

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inedit Car&Truck
Nationaal identificatienummer: RO 15612415
Postadres: Str. Independenței nr. 38
Plaats: Glina
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077106
Land: Roemenië
E-mail: maria.rosu@ineditgrup.ro
Telefoon: +40 723751191
Fax: +40 318163788

Internetadres: www.ineditgrup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 653 990.40 RON
Laagste offerte: 385 487.20 RON / Hoogste offerte: 385 487.20 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13
Perceel nr.: 1
Benaming:

Hârtie igienică

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Census Group
Nationaal identificatienummer: RO22623735
Postadres: Str. Irisului nr. 15, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 033072
Land: Roemenië
E-mail: paul@censusgroup.ro
Telefoon: +40 772140755

Internetadres: www.censusgroup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 215 482.92 RON
Laagste offerte: 703 597.36 RON / Hoogste offerte: 703 597.36 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 6
Benaming:

Rezervă dozator hârtie igienică

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inedit Car&Truck
Nationaal identificatienummer: RO 15612415
Postadres: Str. Independenței nr. 38
Plaats: Glina
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077106
Land: Roemenië
E-mail: maria.rosu@ineditgrup.ro
Telefoon: +40 723751191
Fax: +40 318163788

Internetadres: www.ineditgrup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 933.50 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 933.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 6
Benaming:

Rezervă dozator hârtie igienică

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inedit Car&Truck
Nationaal identificatienummer: RO 15612415
Postadres: Str. Independenței nr. 38
Plaats: Glina
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077106
Land: Roemenië
E-mail: maria.rosu@ineditgrup.ro
Telefoon: +40 723751191
Fax: +40 318163788

Internetadres: www.ineditgrup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 716.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 716.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Hârtie prosop

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Oblio Com S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3798900
Postadres: Str. Andrei Mureșanu nr. 8b
Plaats: Sighișoara
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 545400
Land: Roemenië
E-mail: toni.lucian@yahoo.com
Telefoon: +40 756077760
Fax: +40 265770061

Internetadres: www.oblio-sighisoara.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 670.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 670.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 11
Benaming:

Șervețele hârtie dozator 21 x 8,5 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Office&More
Nationaal identificatienummer: RO18560868
Postadres: Str. Iovita nr. 8, sector 5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 50686
Land: Roemenië
E-mail: officemore@yahoo.com
Telefoon: +40 723183757
Fax: +40 316304872
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 250.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 250.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 1
Benaming:

Hârtie igienică

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Census Group
Nationaal identificatienummer: RO22623735
Postadres: Str. Irisului nr. 15, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 033072
Land: Roemenië
E-mail: paul@censusgroup.ro
Telefoon: +40 772140755

Internetadres: www.censusgroup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 267 288.36 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019