Építési beruházás - 193414-2021

20/04/2021    S76

Magyarország-Budapest: Művészeti és kulturális épületek kivitelezése

2021/S 076-193414

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Márkus Csaba
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 704897530
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új Néprajzi Múzeum és Lát.központ befejező munkái

Hivatkozási szám: EKR001317752020
II.1.2)Fő CPV-kód
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont befejező kiegészítő munkálatai

Organizáció, épület építés, szakipari és épületvillamossági munkák, akusztikai és audiovizuális technológiai telepítés, belsőépítészet, beépített bútorok szerelése.

Légzáró elemes álpadló rendszer telepítése 5 856 m2; világítás: általános világítás 4 230 LED-es lámpatestekkel, 227 db fénycső lámpatest; valamint három áramkörös világítási sín 307 560 cm hosszan; IT passzív adathálózat: optikai gerinc hálózat kivitelezése 13 000 fm DS2 24 eres optikai kábel beépítésével, strukturált hálózat 2 355 db végpont kiépítésével és 181 000 fm CAT6A kábel beépítésével; világításvezérlés 7 db. központi vezérlő egységgel, szerverrel, 20 db. fali kezelő egységekkel, 39 db DALI modullal, 59 pár Dimmer modullal; audiovizuális rendszerek kiépítése: vetítőterem, 226 fő férőhelyes konferenciaterem, tárgyalók, előadótermek rendszereinek kiépítése, mobil elektroakusztikai rendszer; beépített bútorokkal történő felszerelés: teakonyhák beépített bútorai, mosdó és recepciós pultok, wc és piszoár válaszfalak, öltözőszekrények, vizesblokkok és takarítószer tárolók felszerelése, öltözők beépített bútorai, ruhatár beépített bútorai, egyéb beépített bútorok (pl. értékmegőrző, baba-mama bútor), a költségvetési kiírás, tervdokumentáció és műszaki leírás szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 811 942 380.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
45315000 Fűtés és egyéb villamosépület-berendezések villamos szerelése
45421153 Beépített bútor szerelése
45430000 Padló- és falburkolás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Városliget hrsz. 29732/11.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont befejező kiegészítő munkálatai

Organizáció, épület építés, szakipari és épületvillamossági munkák, akusztikai és audiovizuális technológiai telepítés, belsőépítészet, beépített bútorok szerelése.

Légzáró elemes álpadló rendszer telepítése 5 856 m2; világítás: általános világítás 4 230 LED-es lámpatestekkel, 227 db fénycső lámpatest; valamint három áramkörös világítási sín 307 560 cm hosszan; IT passzív adathálózat: optikai gerinc hálózat kivitelezése 13 000 fm DS2 24 eres optikai kábel beépítésével, strukturált hálózat 2 355 db végpont kiépítésével és 181 000 fm CAT6A kábel beépítésével; világításvezérlés 7 db. központi vezérlő egységgel, szerverrel, 20 db. fali kezelő egységekkel, 39 db DALI modullal, 59 pár Dimmer modullal; audiovizuális rendszerek kiépítése: vetítőterem, 226 fő férőhelyes konferenciaterem, tárgyalók, előadótermek rendszereinek kiépítése, mobil elektroakusztikai rendszer; beépített bútorokkal történő felszerelés: teakonyhák beépített bútorai, mosdó és recepciós pultok, wc és piszoár válaszfalak, öltözőszekrények, vizesblokkok és takarítószer tárolók felszerelése, öltözők beépített bútorai, ruhatár beépített bútorai, egyéb beépített bútorok (pl. értékmegőrző, baba-mama bútor), a költségvetési kiírás, tervdokumentáció és műszaki leírás szerint

Figyelem!!!

A közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki tartalom az alábbi linken érhető el figyelemmel a Kbt. 39. § (2) bekezdésére:

https://loc.ligetbudapest.org/index.php/s/nB9WXtGxyKvuESt

Jelszó: Nep2020

A megadott linkről a műszaki tartalom letöltése az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők feladata és felelőssége.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a linken egy a műszaki tartalom letöltéséről szóló nyilatkozatminta is található, amelyet ajánlattevőknek le kell tölteni és ajánlatuk részeként kitöltve be kell nyújtani. A nyilatkozat benyújtása az érvényes ajánlattétel feltétele!

A nyilatkozat benyújtásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszaki ütemterv megalapozottsága / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Kivitelezés térbeli organizációjának minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatóság, környezetvédelem és hulladékgazdálkodás szakmai megalapozottsága / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 012-023949
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új Néprajzi Múzeum és Lát.központ befejező munkái – vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 305601912
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94564895
Postai cím: Pillangó utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: babecz.jozsef@magyarepito.hu
Telefon: +36 309194391
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 952 539 499.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 811 942 380.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Organizációs munkák részfeladatai; szakipari munkák részfeladatai; épületvillamossági munkák részfeladata; bútorozás,

Berendezés, felszerelés részfeladatai.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.) Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

— Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipar körút 13., 11121426-2-08

— Közös Ajánlattevők:

Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28.) 10759358-2-44

ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) 10738885-2-20

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/04/2021