Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 193421-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Laboratoriumreagentia

2019/S 081-193421

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bolnitsa „Lozenets“
Nationaal identificatienummer: 831901901
Postadres: ul. „Kozyak“ No. 1
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Elena Dimitrova
E-mail: hq@uni-hospital.government.bg
Telefoon: +359 29607218
Fax: +359 29624771

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55

Adres van het kopersprofiel: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=168

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 78 196.30 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Мануални идентификационни системи за система „Кристал“ или еквивалентни

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хемокултури среди за инокулиране на кръв, съвместими с апарат BD BACTEC™ FX40 Blood Culture System или еквивалентни

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от 1 производител

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Комплект за взимане на кръв

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Тестове за микробиология, базирани на латекс-аглутинационна реакция

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Епруветки

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Тест за доказване на Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum (U.u.) и Mycoplasma hominis

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи, съвместими с апарат Pheonix M50 (BD) или еквивалентни. Единични метални и за еднократна употреба йозета

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Химикали, необходими за работа с Microflex LT/SH MALDI-MS (Bruker Daltonics) или еквивалентни

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Бои и сетове за оцветявания

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Серуми за типизиране на шигели, готови за инвитро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Серуми за типизиране на шигели, готови за инвитро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 203-461779

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VII-17-51
Perceel nr.: 8
Benaming:

Мануални идентификационни системи за система „Кристал“ или еквивалентни

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Диамед“ ООД
Nationaal identificatienummer: 121062052
Postadres: ул. „Христо Цонев“ № 4
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
E-mail: tenders@diamed.bg
Telefoon: +359 29621755
Fax: +359 29621753
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 594.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VII-17-52
Perceel nr.: 13
Benaming:

Хемокултури среди за инокулиране на кръв, съвместими с апарат BD BACTEC™ FX40 Blood Culture System или еквивалентни

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Диамед“ ООД
Nationaal identificatienummer: 121062052
Postadres: ул. „Христо Цонев“ № 4
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
E-mail: tenders@diamed.bg
Telefoon: +359 29621755
Fax: +359 29621753
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 451.25 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VII-17-53
Perceel nr.: 14
Benaming:

Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от 1 производител

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Диамед“ ООД
Nationaal identificatienummer: 121062052
Postadres: ул. „Христо Цонев“ № 4
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
E-mail: tenders@diamed.bg
Telefoon: +359 29621755
Fax: +359 29621753
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 746.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VII-17-57
Perceel nr.: 17
Benaming:

Комплект за взимане на кръв

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Химтекс“ ООД
Nationaal identificatienummer: 836149057
Postadres: ул. „Бузлуджа“ № 33
Plaats: Димитровград
NUTS-code: BG42
Postcode: 6400
Land: Bulgarije
E-mail: zop@chimtex.com
Telefoon: +359 39160354
Fax: +359 39160351
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 672.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VII-17-61
Perceel nr.: 22
Benaming:

Тестове за микробиология, базирани на латекс-аглутинационна реакция

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „АА Медикъл България“ ООД
Nationaal identificatienummer: 175155243
Postadres: ул. „Голо бърдо“ № 8
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
E-mail: aamedicalbulgaria@gmail.com
Telefoon: +359 29623982
Fax: +359 29625386
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 767.60 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VII-17-58
Perceel nr.: 23
Benaming:

Епруветки

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Химтекс“ ООД
Nationaal identificatienummer: 836149057
Postadres: ул. „Бузлуджа“ № 33
Plaats: Димитровград
NUTS-code: BG42
Postcode: 6400
Land: Bulgarije
E-mail: zop@chimtex.com
Telefoon: +359 39160354
Fax: +359 39160351
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 068.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VII-17-54
Perceel nr.: 24
Benaming:

Тест за доказване на Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum (U.u.) и Mycoplasma hominis

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Диамед“ ООД
Nationaal identificatienummer: 121062052
Postadres: ул. „Христо Цонев“ № 4
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
E-mail: tenders@diamed.bg
Telefoon: +359 29621755
Fax: +359 29621753
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 100.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VII-17-55
Perceel nr.: 26
Benaming:

Консумативи съвместими с апарат Pheonix M50 (BD) или еквивалентни

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Диамед“ ООД
Nationaal identificatienummer: 121062052
Postadres: ул. „Христо Цонев“ № 4
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
E-mail: tenders@diamed.bg
Telefoon: +359 29621755
Fax: +359 29621753
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 921.45 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VII-17-59
Perceel nr.: 29
Benaming:

Химикали, необходими за работа с Microflex LT/SH MALDI-MS (Bruker Daltonics) или еквивалентни

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Химтекс“ ООД
Nationaal identificatienummer: 836149057
Postadres: ул. „Бузлуджа“ № 33
Plaats: Димитровград
NUTS-code: BG42
Postcode: 6400
Land: Bulgarije
E-mail: zop@chimtex.com
Telefoon: +359 39160354
Fax: +359 39160351
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 002.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VII-17-60
Perceel nr.: 30
Benaming:

Бои и сетове за оцветявания

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Химтекс“ ООД
Nationaal identificatienummer: 836149057
Postadres: ул. „Бузлуджа“ № 33
Plaats: Димитровград
NUTS-code: BG42
Postcode: 6400
Land: Bulgarije
E-mail: zop@chimtex.com
Telefoon: +359 39160351
Fax: +359 39160351
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 652.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VII-17-62
Perceel nr.: 38
Benaming:

Серуми за типизиране на шигели, готови за инвитро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Бул Био — НЦЗПБ864“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 130428132
Postadres: бул. „Янко Сакъзов“ № 26
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1504
Land: Bulgarije
E-mail: bulbio@bulbio.com
Telefoon: +359 29446191
Fax: +359 29438119
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 864.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VII-17-63
Perceel nr.: 39
Benaming:

Серуми за типизиране на диарогенни ешерихия коли, готови за инвитро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Бул Био — НЦЗПБ“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 130428132
Postadres: бул. „Янко Сакъзов“ № 26
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1504
Land: Bulgarije
E-mail: bulbio@bulbio.com
Telefoon: +359 29446191
Fax: +359 29438119
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 358.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019