Leveringen - 193436-2019

TITitelBelgië-Namen: Computeruitrusting en -benodigdheden
NDDocumentnummer193436-2019
PDPublicatiedatum25/04/2019
OJPB S81
TWPlaatsNAMEN
AUNaam aanbestedende dienstRW-SPW-DGT — département des technologies de l'information et de la communication (0316.381.138_517268)
OLOriginele taalFR
HDHeadingLeveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure
CYLandBE
AAType aanbestedende dienst1 - Ministerie of elke andere nationale of federale instantie
HAEU Institution-
DSDocument verzonden23/04/2019
NCOpdracht2 - Leveringen
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening4 - Europese Unie
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria1 - Laagste prijs
PCCPV-code30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
RCNUTS-codeBE3
IAInternetadres (URL)www.wallonie.be
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU