Lieferungen - 193441-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Tschechien-Prag: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2019/S 081-193441

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68378271
Na Slovance 2
Praha 8
182 21
Tschechien
E-Mail: magdalena.mastna@hilase.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.fzu.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932/zakazka/P17V00000111

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: věda a výzkum

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Základní vybavení laserové laboratoře – optika a optomechanika

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem zakázky je dodávka vybavení (optika a optomechanika) do laserové laboratoře dle specifikace předmětu plnění uvedeného v příloze č. 4 této ZD Technické specifikaci předmětu plnění. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 zákona rozdělena do následujících samostatných částí:

– Část 1 – Dodávka optiky a optomechaniky – jednotlivé zadavatelem požadované položky předmětu plnění této části jsou uvedeny v samostatné příloze Tabulka pro ocenění předmětu plnění část č. 1 – (tabulka obsahuje dva samostatné listy) v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

– Část 2 – Dodávka optiky – jednotlivé zadavatelem požadované položky předmětu plnění této části jsou uvedeny v samostatné příloze Tabulka pro ocenění předmětu plnění část č. 2 v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Výsledkem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle ust. § 133 zákona pro každou výše uvedenou část VZ samostatně dle níže zadavatelem stanovených podmínek.

Bližší specifikace v rámci ZD.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 20 400 000.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka optiky a optomechaniky

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42671100
31720000
38600000
38624000
38300000
38570000
30237240
32223000
32270000
32333200
38623000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ020
Hauptort der Ausführung:

Centrum HiLASE v Dolních Břežanech, okres Praha - západ - na adrese Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany, ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka optiky a optomechaniky – jednotlivé zadavatelem požadované položky předmětu plnění této části jsou uvedeny v samostatné příloze Tabulka pro ocenění předmětu plnění část č. 1 – (tabulka obsahuje dva samostatné listy) v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Dotace pro projekt HiLASE Centre of Excellence – OP VVV (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674) a pro projekt BIATRI - OP VVV (reg. no. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000445)

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka optiky

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38600000
32223000
38623000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ020
Hauptort der Ausführung:

Centrum HiLASE v Dolních Břežanech, okres Praha - západ - na adrese Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany, ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka optiky – jednotlivé zadavatelem požadované položky předmětu plnění této části jsou uvedeny v samostatné příloze Tabulka pro ocenění předmětu plnění část č. 2 v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Dotace pro projekt HiLASE Centre of Excellence – OP VVV (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674) a pro projekt BIATRI - OP VVV (reg. no. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000445)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 247-517778
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka optiky

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
OptiXs s.r.o.
02016770
Křivoklátská 37
Praha 9
199 00
Tschechien
Telefon: +420 607014292
E-Mail: jandik@optixs.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse: http://www.optixs.cz/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 115 615.21 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Veřejná zakázka s názvem Základní vybavení laserové laboratoře – optika a optomechanika (evidenční číslo Z2017-036451) byla rozdělena na 2 části a v rámci každé z částí byla uzavřena rámcová dohoda.V 1. čtvrtletí roku 2019 došlo v rámci jedné z rámcových smluv k jednomu přímému nákupu (tj. VZ bez obnovení soutěže).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019