Lieferungen - 193502-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Brzeg: Ultraschallanlage

2019/S 081-193502

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 042-094786)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Brzeskie Centrum Medyczne
ul. Mossora 1
Brzeg
49-301
Polen
Kontaktstelle(n): Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu
Telefon: +48 669586978
E-Mail: zam_publiczne@interia.pl
Fax: +48 774446522
NUTS-Code: PL52

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa specjalistycznej aparatury w ramach projektu „Podniesienie jakości i wydajności usług medycznych w zakresie leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów (...)

Referenznummer der Bekanntmachung: PN/UE/4/XII/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33112200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełna nazwa postępowania: Dostawa specjalistycznej aparatury w ramach projektu „Podniesienie jakości i wydajności usług medycznych w zakresie leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez zakup nowoczesnego tomografu komputerowego do Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz innego sprzętu w Brzeskim Centrum Medycznym”.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej aparatury (dalej zwanej „aparaturą”), przeznaczonej na wyposażenie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie obejmuje również montaż i przeszkolenie personelu Zamawiającego.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SIWZ, odpowiednio dla każdej z części.

Procedura składania oferty elektronicznie została opisana w SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 042-094786

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 29/04/2019
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 10/05/2019
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 29/04/2019
Ortszeit: 15:15
muss es heißen:
Tag: 10/05/2019
Ortszeit: 15:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: