Leveringen - 193507-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Medische apparatuur

2019/S 081-193507

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 073-172011)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
124364561
Santariškių g. 2
Vilnius
LT-08661
Litouwen
Contactpersoon: Inga Zaksaitė
Telefoon: +370 52501385
E-mail: inga.zaksaite@santa.lt
Fax: +370 52365111
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.santa.lt/

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6137

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės naujagimių intensyviai terapijai, vaikų deguonies ir aerozolių terapijai ir kitos priemonės Nr. 19102

Referentienummer: 429647
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Perkamos vienkartinės medicinos pagalbos priemonės naujagimių intensyviai terapijai, vaikų deguonies ir aerozolių terapijai ir kitos priemonės, viso 156 pirkimo dalys.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 073-172011

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pirkimo aprašymas
In plaats van:

Maksimalus kiekis – 41460 vnt.

Te lezen:

Maksimalus kiekis – 39 960 vnt.

Afdelingsnummer: II.2.1)
Perceel nr.: 156
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pavadinimas
In plaats van:
Te lezen:

Laringinė vienkartinė kaukė

Afdelingsnummer: II.2.2)
Perceel nr.: 156
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)
In plaats van:
Te lezen:
33100000
Afdelingsnummer: II.2.3)
Perceel nr.: 156
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Įgyvendinimo vieta
In plaats van:
Te lezen:

NUTS kodas: LT - LIETUVA

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas, Santariškių g. 7, LT-08406 Vilnius (vaistinė).

Afdelingsnummer: II.2.4)
Perceel nr.: 156
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pirkimo aprašymas
In plaats van:
Te lezen:

Maksimalus kiekis – 1 500 vnt.

Afdelingsnummer: II.2.5)
Perceel nr.: 156
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sutarties skyrimo kriterijai
In plaats van:
Te lezen:

Toliau pateikti kriterijai

Kaina

Afdelingsnummer: II.2.7)
Perceel nr.: 156
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
In plaats van:
Te lezen:

Trukmė mėnesiai: 36

Ši sutartis gali būti pratęsta: ne

Afdelingsnummer: II.2.10)
Perceel nr.: 156
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
In plaats van:
Te lezen:

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne

Afdelingsnummer: II.2.11)
Perceel nr.: 156
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacija apie pasirinkimo galimybes
In plaats van:
Te lezen:

Pasirinkimo galimybės: ne

Afdelingsnummer: II.2.13)
Perceel nr.: 156
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacija apie Europos Sąjungos fondus
In plaats van:
Te lezen:

Pirkimas susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
In plaats van:
Datum: 21/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
In plaats van:
Datum: 21/09/2019
Te lezen:
Datum: 27/09/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
In plaats van:
Datum: 21/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: