Leveringen - 193525-2019

25/04/2019    S81    Dodávky - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Česko-Praha: Servery

2019/S 081-193525

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 065-151068)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní identifikační číslo: 66002222
Poštovní adresa: Staroměstské náměstí 6
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 110 15
Země: Česko
Kontaktní osoba: Věra Koloušková
E-mail: vera.kolouskova@mmr.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.mmr.cz

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mmr

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nákup zálohovacího systému pro IS MMR

II.1.2)Hlavní kód CPV
48820000 Servery
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je nákup nového hardwaru pro zálohování informačního systému zadavatele, a to zálohovacího serveru s diskovým polem s minimální kapacitou 50 TB a páskovou zálohovací knihovnou včetně implementačních prací. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je technická a servisní podpora po dobu 60 měsíců.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/04/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 065-151068

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 03/05/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 27/05/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: