Lieferungen - 193526-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Tschechien-Hradec Králové: Verkehrsüberwachungseinrichtung

2019/S 081-193526

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 023-049715)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Statutární město Hradec Králové
00268810
Československé armády 408/51
Hradec Králové
500 03
Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Radek Hlaváček
Telefon: +420 731131684
E-Mail: hlavacek@grantika.cz
NUTS-Code: CZ052

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.hradeckralove.org/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34970000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Účelem veřejné zakázky je vybudování a zajištění provozu a rozvoje inteligentního dopravního systému (dále jen "IDS" nebo "systém") ve městě Hradec Králové. Předmětem veřejné zakázky je vybudování IDS, zahrnující provedení všech dodávek materiálu a zařízení, prací, dodávku software, dokumentace, zajištění všech povolení, implementace, otestování, uvedení do provozu, školení, poskytnutí licencí a poskytnutí veškerého dalšího souvisejícího plnění, dále poskytování servisních služeb a služeb rozvoje IDS spočívajících v úpravách IDS, realizaci změnových požadavků a poskytování dalších souvisejících plnění - tzv. ad hoc služby.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 023-049715

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 24/05/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 04/06/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 24/05/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 04/06/2019
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Podrobné odůvodnění prodloužení lhůty pro podání nabídek je součástí vysvětlení zadávací dokumentace, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele.