Leveringen - 193526-2019

25/04/2019    S81    Dodávky - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Česko-Hradec Králové: Zařízení pro řízení provozu

2019/S 081-193526

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 023-049715)

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Hradec Králové
Národní identifikační číslo: 00268810
Poštovní adresa: Československé armády 408/51
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052
PSČ: 500 03
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Radek Hlaváček
E-mail: hlavacek@grantika.cz
Tel.: +420 731131684

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.hradeckralove.org/

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

II.1.2)Hlavní kód CPV
34970000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Účelem veřejné zakázky je vybudování a zajištění provozu a rozvoje inteligentního dopravního systému (dále jen "IDS" nebo "systém") ve městě Hradec Králové. Předmětem veřejné zakázky je vybudování IDS, zahrnující provedení všech dodávek materiálu a zařízení, prací, dodávku software, dokumentace, zajištění všech povolení, implementace, otestování, uvedení do provozu, školení, poskytnutí licencí a poskytnutí veškerého dalšího souvisejícího plnění, dále poskytování servisních služeb a služeb rozvoje IDS spočívajících v úpravách IDS, realizaci změnových požadavků a poskytování dalších souvisejících plnění - tzv. ad hoc služby.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/04/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 023-049715

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 24/05/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 04/06/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 24/05/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 04/06/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Podrobné odůvodnění prodloužení lhůty pro podání nabídek je součástí vysvětlení zadávací dokumentace, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele.