Lieferungen - 193531-2019

25/04/2019    S81    - - Dodávky - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Česko-Praha: Mikroskopy

2019/S 081-193531

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 066-154019)

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
68378041
Vídeňská 1083
Praha 4
140 00
Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Skalle
Tel.: +420 60883584
E-mail: skalle@tenderpoint.cz
Kód NUTS: CZ01

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.uem.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ustav-experimentalni-mediciny-av-cr-v-v-i

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka invertovaného skenovacího konfokálního mikroskopu

II.1.2)Hlavní kód CPV
38510000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu top-end invertovaného skenovacího konfokálního mikroskopu s inkubátorem pro kontinuální kontrolu teploty a atmosféry během snímání, optimalizovaného pro multi-user využití.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/04/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 066-154019

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 03/05/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 10/05/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 03/05/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 10/05/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: