Leveringen - 193533-2019

25/04/2019    S81

Česko-Praha: Osobní počítače

2019/S 081-193533

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 078-185413)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Poštovní adresa: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Petr Zálešák
E-mail: petr.zalesak@rsd.cz
Tel.: +420 084250

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.rsd.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nákup počítačového vybavení 2019–2020

Spisové číslo: 01IN-003711
II.1.2)Hlavní kód CPV
30213000 Osobní počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolních počítačů, dle zpracovaného plánu nákupu technického vybavení pro období 2019–2020

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/04/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 078-185413

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 20/05/2019
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 24/05/2019
Místní čas: 09:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 20/05/2019
Místní čas: 09:15
Má být:
Datum: 24/05/2019
Místní čas: 09:15
VII.2)Další dodatečné informace:

V důsledku uveřejnění oznámení o zakázce ve svátek nebyla splněna podmínka uveřejnění Zadávací dokumentace na profilu zadavatele v den uveřejnění oznámení. Z důvodu dorovnání lhůty byla tato prodloužena o 3 dny