Lieferungen - 193541-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Starogard Gdański: Medizinische Geräte

2019/S 081-193541

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 065-150990)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Powiat Starogardzki
4/PG.042.2.2017
Kościuszki 17
Starogard Gdański
83-200
Polen
Kontaktstelle(n): Beata Gradowska
E-Mail: beata.gradowska@powiatstarogard.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.powiatstarogard.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż wyposażenia wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych na potrzeby utworzenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Kociewskim Centrum Zdrowia

Referenznummer der Bekanntmachung: 4/PG.042.2.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1) Dostawę i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych, nie powystawowych, nie rekondycjonowanych, wolnych od wad fizycznych i prawnych urządzeń, opisanych w załączniku nr 5 do OPZ, w tym:

a) tomograf komputerowy (TK) – 1 sztuka,

b) rezonans magnetyczny (MRI) – 1 sztuka,

c) aparat RTG stacjonarny (RTG) – 1 sztuka,

d) ultrasonograf (USG) – 1 sztuka.

2) Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 065-150990

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 07/05/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 10/05/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą - Oferta musi zachować ważność do:
Anstatt:
Tag: 05/07/2019
muss es heißen:
Tag: 08/07/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 07/05/2019
Ortszeit: 10:15
muss es heißen:
Tag: 10/05/2019
Ortszeit: 10:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: