Leveringen - 193544-2019

25/04/2019    S81

România-Bucureşti: Reactivi pentru analize de sânge

2019/S 081-193544

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 060-138446)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”
Număr naţional de înregistrare: 4203881
Adresă: Str. Pantelimon nr. 340–342
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021659
Țară: România
Persoană de contact: Iuliana Ghiță
E-mail: achizitii_sfpantelimon@yahoo.com
Telefon: +40 2554090
Fax: +40 212554025
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.urgentapantelimon.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare reactivi

Număr de referinţă: 6827
II.1.2)Cod CPV principal
33696200 Reactivi pentru analize de sânge
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare reactivi cu punere la dispozitie a analizoarelor pe toata perioada de desfasurare a acordului-cadru.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/04/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 060-138446

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor:
În loc de:
Data: 02/05/2019
A se citi:
Data: 03/06/2019
VII.2)Alte informații suplimentare: