Leveringen - 193545-2019

25/04/2019    S81

România-Bucureşti: Vagoane de tramvai

2019/S 081-193545

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 018-037772)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Număr naţional de înregistrare: 26369185
Adresă: Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050706
Țară: România
Persoană de contact: Remus Uretean
E-mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro
Telefon: +40 372111440
Fax: +40 372111445

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.mdrap.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționarea de 16 tramvaie cu lungimea de cca 30 m destinate transportului public urban de călători

Număr de referinţă: 26369185/39/2018/BS
II.1.2)Cod CPV principal
34622100 Vagoane de tramvai
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziționarea de 16 tramvaie cu lungimea de cca 30 m destinate transportului public urban de călători.

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

Prezenta procedură de achiziție este inițiată sub incidența clauzei suspensive în sensul că încheierea/semnarea contractelor de furnizare se va realiza sub rezerva semnării contractului de finanțare respectiv, alocarea/obținerea fondurilor necesare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/04/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 018-037772

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 22/05/2019
A se citi:
Data: 06/06/2019
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 22/05/2019
A se citi:
Data: 06/06/2019
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 22/11/2019
A se citi:
Data: 06/12/2019
VII.2)Alte informații suplimentare: