Lieferungen - 193549-2019

25/04/2019    S81    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Gliwice: Medizinische Verbrauchsartikel

2019/S 081-193549

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 058-133329)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Postanschrift: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Ort: Gliwice
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 44-101
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-Mail: przetargi@io.gliwice.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.io.gliwice.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa opatrunków, rękawic medycznych, fartuchów oraz obłożeń dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Referenznummer der Bekanntmachung: DO/DZ-381-1-19/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa opatrunków, rękawic medycznych, fartuchów oraz obłożeń dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 31 odrębnych zadań.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.001–2.031 do SIWZ

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

3. W celu dokonania oceny jakości, Zamawiający żąda złożenia bezpłatnych próbek w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 058-133329

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 29/04/2019
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 07/05/2019
Ortszeit: 08:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 27/06/2019
muss es heißen:
Tag: 05/07/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 29/04/2019
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 07/05/2019
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: