Lieferungen - 193552-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Finnland-Lappeenranta: Dialysatoren

2019/S 081-193552

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 068-159073)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
0725937-3
Valto Käkelän katu 3
Lappeenranta
53130
Finnland
E-Mail: eksote.hankinnat@eksote.fi
NUTS-Code: FI1C5

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.eksote.fi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hemodialyysihoitopaketit ja tehon jatkuvan hoidon hoitopaketit

Referenznummer der Bekanntmachung: B 1/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33181100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti hemodialyysikokonaispaketista, tehon jatkuvan hoidon hoitopaketista sekä käänteisosmoosilaitteista Etelä-Karjalan keskussairaalan dialyysiyksikköön ja teho-osastolle Lappeenrantaan. Tavoitteena on hankintakausi 1.6.2019–31.5.2024.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/04/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 068-159073

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Tarjouspyyntöön tehty korjaukset:

– Uusi vai käytetty laite: Voi tarjota sekä uutta että käytettyä laitetta HD-hoitopakettiin, mutta kummastakin on kuitenkin tehtävä oma erillinen tarjouksensa.

– Vertailuhinta muodostuu seuraavista hinnoista:

Pitää kuulua

A) HD-paketti, kun pakettiin sisältyy A-konsentraatti 25 % hoidoista

B) HD-paketti, kun pakettiin ei sisälly A-konsentraattia 75 % hoidoista.

– Korjattu myös kohtaan Päätöksenteon perusteet

Liite Kuvaus hankinnasta korjaukset:

– Sivu 3/7 Ehdottomat vaatimukset dialyysikoneelle SLED (sustained low-efficiency dialysis) ad 12 tuntia poistetaan ehdottomista vaatimuksista

– Sivu 6/7 Ehdottomat vaatimukset jatkuvan hoidon laitteille:

Koneella tulee voida tehdä seuraavia hoitoja:

– CVVHD Jatkuva hemodialyysi, jossa regionaalinen antikoagulaatiohoito siirretään kohtaan: Ei-pakolliset, mutta toivottavat ominaisuudet

Ehdottomat vaatimukset:

Koneella tulee voida tehdä seuraavia hoitoja: lisätään kohta

– CVVHD tai CVVHDF voitava toteuttaa regionaalisella antikoagulaatiolla

– Sivu 7/7 Liitteen viimeinen lause poistetaan.