Leveringen - 193554-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Lublin: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2019/S 081-193554

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 076-180261)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Lublin
pl. Króla Władysława Łokietka 1
Lublin
20-109
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Kubiczek
Telefoon: +48 814663013
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Różana 1 lok. 2A
Lublin
20-538
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.
ul. Filaretów 44
Lublin
20-609 Lublin
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Sp. z o.o.
ul. Antoniny Grygowej 56
Lublin
20-260
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Portem Lotniczym Lublin S.A.
ul. Zesłańców Sybiru 6
Lublin
20-008
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Targami Lublin S.A.
ul. Dworcowa 11
Lublin
20-406
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o.
ul. Głęboka 11
Lublin
20-612
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
Lublin
20-007
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Dzielnicowym Domem Kultury „Bronowice”
ul. Krańcowa 106
Lublin
20-320
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Dzielnicowym Domem Kultury „Węglin”
ul. Judyma 2A
Lublin
20-716
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Galerią Labirynt
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 5
Lublin
20-052
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12
Lublin
20-007
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Ośrodkiem „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie
ul. Grodzka 21
Lublin
20-112
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Teatrem Starym w Lublinie
ul. Jezuicka 18
Lublin
20-113
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Zespołem Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej
ul. Żołnierzy Niepodległej 3
Lublin
20-078
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Ośrodkiem Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mieczysława Karłowicza 1
Lublin
20-027
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
„Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie” Sp. z o.o.
al. Józefa Piłsudskiego 15
Lublin
20-407
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
ul. Strażacka 7
Lublin
20-012
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 93
Biała Podlaska
21-500
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
ul. S. Wyszyńskiego 2b
Chełm
22-100
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie
ul. Gródecka 36
Hrubieszów
22-500
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku
ul. Obwodowa 1
Kraśnik
23-200
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie
ul. Jana Pawła II 14
Lubartów
21-100
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej
ul. Przemysłowa 18
Łęczna
21-010
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie
ul. Piwonia 12
Parczew
21-200
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach
ul. Lubelska 51
Puławy
24-100
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
ul. Pomiarowa 1
Radzyń Podlaski
21-300
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.1)Naam en adressen
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rykach
ul. Warszawska 25
Ryki
08-500
Polen
E-mail: zamowienia@lublin.eu
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2019 do 30.6.2020 na potrzeby włączonych do grupy zakupowej: jednostek organizacyjnych Gminy Lublin, instytucji kultury Gminy Lublin, Ośrodka Leczenia...

Referentienummer: ZP-P-I.271.32.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakup energii elektrycznej - 4 części

Część I: zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Lublin, samorządowych instytucji kultury, Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ, spółek prawa handlowego: LPGK Sp. z o.o., MOSiR Sp. z o.o., MPK – Lublin - Sp. z o.o., Port Lotniczy Lublin S.A., Targi Lublin S.A., TBS Sp. z o.o. w łącznej ilości 51 438 106 kWh

Część II: zakup energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w łącznej ilości 30 041 041 kWh,

Część III – zakup energii elektrycznej na potrzeby „MPWiK w Lublinie” Sp. z o.o. w ilości 21 535 791 kWh

Część IV – zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa lubelskiego w ilości 688 443 kWh

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-180261

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Krótki opis
In plaats van:

Zakup energii elektrycznej - 4 części

Część I: zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Lublin, samorządowych instytucji kultury, Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ, spółek prawa handlowego: LPGK Sp. z o.o., MOSiR Sp. z o.o., MPK – Lublin - Sp. z o.o., Port Lotniczy Lublin S.A., Targi Lublin S.A., TBS Sp. z o.o. w łącznej ilości 51 438 106 kWh

Część II: zakup energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w łącznej ilości 30 041 041 kWh

Część III – zakup energii elektrycznej na potrzeby „MPWiK w Lublinie” Sp. z o.o. w ilości 21 535 791 kWh

Część IV – zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa lubelskiego w ilości 688 443 kWh

Te lezen:

Zakup energii elektrycznej - 4 części

Część I: zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Lublin, samorządowych instytucji kultury, Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ, spółek prawa handlowego: LPGK Sp. z o.o., MOSiR Sp. z o.o., MPK – Lublin - Sp. z o.o., Port Lotniczy Lublin S.A., Targi Lublin S.A., TBS Sp. z o.o. w łącznej ilości 51 438 106 kWh

Część II: zakup energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w łącznej ilości 30 126 298 kWh

Część III – zakup energii elektrycznej na potrzeby „MPWiK w Lublinie” Sp. z o.o. w ilości 21 535 791 kWh

Część IV – zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa lubelskiego w ilości 688 443 kWh

Afdelingsnummer: II.2.1
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nazwa
In plaats van:

Część II: zakup energii elektrycznej w łącznej ilości 30 041 041 kWh

Część nr: 2

Te lezen:

Część II: zakup energii elektrycznej w łącznej ilości 30 126 298 kWh

Część nr: 2

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Część II: zakup energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w łącznej ilości 30 041 041 kWh, w tym na potrzeby:

a) miejskiej infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe, oświetlenie przejść podziemnych i tuneli, iluminacja obiektów) w ilości 29 448 695 kWh

b) miejskiej infrastruktury technicznej (uliczna sygnalizacja świetlna oraz inne urządzenia związane z infrastrukturą drogową) w ilości 677 203 kWh

c) budynków w ilości 400 kWh

Te lezen:

Część II: zakup energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w łącznej ilości 30 126 298 kWh, w tym na potrzeby:

a) miejskiej infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe, oświetlenie przejść podziemnych i tuneli, iluminacja obiektów) w ilości 29 448 695 kWh

b) miejskiej infrastruktury technicznej (uliczna sygnalizacja świetlna oraz inne urządzenia związane z infrastrukturą drogową) w ilości 677 203 kWh

c) budynków w ilości 400 kWh

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: