Leveringen - 193561-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Griekenland-Chalkida: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 081-193561

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Perifereia Stereas Ellados - Perifereiaki Enotita Eyboias
Leoforos Chaina 93
Chalkida
341 00
Griekenland
Contactpersoon: Aggeliki Giannoylakoy, Paraskeyi Andritsoy, Eleni Gabrili, Kyriakos Papakyriakoy
Telefoon: +30 2221353710-711-743-706
E-mail: papakyriakou.k@naevias.gr
Fax: +30 2221036073
NUTS-code: EL64

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pste.gov.gr/index.php

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διεθνής διαγωνισμός προμήθειας πουλερικών, βοείου κρέατος, χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών παντ/λείου, πελτέ ντομάτας κ.ά..

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Ι: Πελτές ντομάτας.

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331427
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL642
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 06/06/2018
Einde: 31/12/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 115-261315

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 92848/3058/23-04-2019
Benaming:

Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας ζυμαρικών, πελτέ ντομάτας, ελαίων, γαλακτοκομικών, στο πλαίσιο τού Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Τ.Ε.Β.Α., για την Κ.Σ. Ευβοίας.

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
15000000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL642
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Παρατείνεται η διάρκεια τής υπ’ αριθμ. πρωτ. 305987/8783/27.12.2019 (ΑΔΑΜ: 18SYMV004293050) σύμβασης προμήθειας ζυμαρικών, πελτέ ντομάτας, ελαίων, γαλακτοκομικών, στο πλαίσιο τού Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Τ.Ε.Β.Α., έως τις 31.12.2019.

Με την ως άνω παράταση, δεν προκαλείται αύξηση τής συμβατικής αξίας τής σύμβασης.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 23/04/2019
Einde: 31/12/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 28 168.32 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.
Κόρινθος
Griekenland
NUTS-code: EL652
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Το γεγονός ότι είναι αδύνατη η παραλαβή των υπολειπόμενων από τη σύμβαση ποσοτήτων, έως τις 30.4.2019.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 28 168.32 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 28 168.32 EUR