Dienstleistungen - 193619-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Szeged: Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung

2019/S 081-193619

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
ELI-HU Nonprofit Kft.
EKRSZ_81933484
Dugonics tér 13.
Szeged
6720
Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Herczeg Ágnes Anna
Telefon: +36 303591677
E-Mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
NUTS-Code: HU333

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.eli-alps.hu/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000340632019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
ELI-HU Nonprofit Kft.
EKRSZ_81933484
Wolfgang Sandner utca 3.
Szeged
6728
Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Herczeg Ágnes Anna
Telefon: +36 303591677
E-Mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
NUTS-Code: HU333

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.eli-alps.hu

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000340632019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Kutatás fejlesztés

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Belső és külső takarítás és takarítószerek

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000340632019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90911000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont épületeinek külső és belső takarítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45452000
90610000
90900000
90911300
90914000
90919200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU333
Hauptort der Ausführung:

6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont napi és egyéb időszakos rendszerességgel történő belső és külső takarítása.

Takarítandó épületek: A, B, C, D épületek, valamint E -porta épület.

Belső normál takarítandó felületek:

— irodák, tárgyalók, termek, közlekedők, lépcsőházak, stb.: 10 622 m2

— vizes helyiségek: 1200 m2

Gépészeti terek (bruttó): 7335 m2

Épületen belüli burkolatfajták:

— Szövött vinil: 3276 m2

— PVC: 312 m2

— Gress lap: 397 m2

— Műgyanta: 7837 m2

Alapterület összesen: 19 157 m2

Külső homlokzati és/vagy ablak felület alpintechnológiával történő takarítása: 9680 m2

A nyertes ajánlattevő feladata a kutatóközpontban a külső és belső takarítási feladatok magas színvonalon történő ellátása, az ehhez szükséges minőségi munkaerő biztosítása, a helyi sajátosságok figyelembevételével.

Ajánlatkérő részéről alapvető elvárásként fogalmazódik meg a berendezési tárgyak állagának hosszú távú megőrzése és a területen dolgozó munkatársainak egészséges és jó környezetet biztosító tisztaság folyamatos biztosítása.

Az épületekben a kulturált, egységes megjelenés, a diszkrét, megfelelő körültekintéssel végzett, a létesítményben dolgozók munkáját nem zavaró munkavégzés az általános elvárás takarító személyzetre vonatkozóan.

A nyertes ajánlattevő a munkavégzés során köteles betartani az érvényben lévő munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat, valamint a vonatkozó szakmai előírásokat.

A takarítási feladat végzése során észlelt műszaki problémákat (üvegtörés, kiégett izzó, ajtózár problémák, vizesblokkokban vízfolyás, csaptelep, WC-tartály, piszoár, mosdó stb. meghibásodásai), a folyosókon lévő idegen tárgyakat (papírdoboz, újságköteg stb.), a közforgalmú helyiségekben talált tárgyakat az Ajánlatkérő képviselője felé jelezni kell.

Ahol erre külön nincs utalás ott a hulladékgyűjtők, tárolók és a hulladék létesítményen belüli mozgatása, szállítása a nyertes ajánlattevő feladata.

A takarítási feladatok végrehajtásához a tisztítószereket és eszközöket, valamint a helységek használatával összefüggő anyagokat (tisztító-, fertőtlenítő-, takarítószerek, szivacs, papírtörlő, hajtogatott kéztörlő, Sortiment Design Kft. adagolói), WC papír, kézmosószerek, mosogatószerek, mosószer, öblítő, fertőtlenítőszerek, légfrissítők, WC illatosítók, hulladékzsák, szennyes textil gyűjtésére szolgáló zsákok stb.) a nyertes ajánlattevő folyamatosan biztosítja 250 fő dolgozói létszám figyelembevételével.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Az M.3. a) pontban előírt szakember tekintetében az alkalmassági követelmény körében elvárt, min. 24 hónapos szakmai tapasztalaton felüli többletgyakorlat hónapban kifejezve (max. 84 hónap) / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

— a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

— majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

P/1-P/4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlatba csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1-P/4. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P/1-P/2. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről és a közbeszerzés tárgyából (Épülettakarítási szolgáltatás) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/3. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.

Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év adózott eredményéről.

Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (Épülettakarítási szolgáltatás) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P/4. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, takarítási tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolatát.

Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 3. §-ában és 6. §-ában foglaltak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 120 000 000 forintot.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha – az általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (Épülettakarítási szolgáltatás) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 90 000 000 forintot.

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem éri el a nettó 90 000 000- forintot.

P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi határidő lejártakor nem rendelkezik takarítási tevékenységre vonatkozó szakmai (szolgáltatói) felelősségbiztosítással, amely legalább 200 000 000 HUF/év és legalább 40 000 000 HUF/kárra nyújt fedezetet.

A P/3. és P/4. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P/1. és P/2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra- közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M/1-M/4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek alapján az AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1-M/4. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M/1-M/2. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait, figyelemmel a Korm. rend 21. § (3) bek a) pontjában és (3a) bek-ben, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)-(2) bek-ben foglaltakra.

A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,

— a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

— a teljesítés mennyiségi paramétereit (takarított belső és külső felületek nagysága),

— a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.

M/3. Az ajánlattevőnek a Korm.rend 21. § (3) bek-nek b) pontja alapján az M/3. pont szerinti műszaki-alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével kell igazolnia, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M/3. pont tekintetében az ajánlatához csatolnia kell:

— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okirat másolata,

— a szakmai tapasztalatot bemutató, szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A szakmai önéletrajzban nyilatkozni kell arról, hogy a szakember az ajánlattevőel munkaviszonyban áll-e.

Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat időtartamát az önéletrajz alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalat időtartamát év/hónap/nap pontossággal kell megadni. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

M/4. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bek b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 21. § (3) bek-nek c) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírása körében csatolni kell az épület- és létesítménytakarítás alkalmazási területre kiterjedő, MSZ EN ISO 9001:2001 szabványoknak megfelelő tanúsítványok egyszerű másolatát.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (3) bekezdésére.

A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7),(9) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunkát, melynek tárgya legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan nyújtott, legalább 8 000 m2 alapterületű létesítmény napi rendszeres takarítása volt.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunkát, melynek tárgya legalább 7 000 m2-es külső homlokzati és/vagy ablak felület alpintechnológiával történő takarítása volt.

A felhívás III.1.3) pontjában előírt M/1.-M/2. alkalmassági követelmény tekintetében, ha a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya a felhívás feladásáig még nem járt le, vagy az adott szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül esik, ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során azzal a kikötéssel, hogy az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Ha a bemutatni kívánt szerződés egyéb szolgáltatást is magában foglalt, Ajánlatkérő kizárólag a jelen alkalmassági feltételben meghatározottakkal műszakilag megfelelő, teljesített szolgáltatás(ok) szerződéses mennyiségét veszi figyelembe. Az M/1 és M/2 alkalmassági feltételben előírt mennyiségi adatok több, az egyéb előírt feltételeknek megfelelő referenciamunkával is igazolható.

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem vonja be az alábbi szakemberek valamelyikét:

a) 1 fő, az ajánlattevővel munkaviszonyban álló, 3285303 OKJ vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel, valamint felsőfokú végzettséggel vagy tisztítástechnológia szolgálatvezetői végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 24 hónap, takarítási területen szerzett szolgálatvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik;

b) 1 fő, az ajánlattevővel munkaviszonyban álló, felsőfokú végzettséggel rendelkező közegészségügyi, járványügyi felügyelő, aki legalább 24 hónap, takarítási területen közegészségügyi, járványügyi felügyelőként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ugyanaz a szakember több alkalmassági feltételre is jelölhető.

Tekintettel az elvégzendő feladat alapvető fontosságára és tárgyi létesítményben elhelyezett kiemelt fontosságú és értékű eszközparkra, Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bek alapján előírja, hogy az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamely közös ajánlattevő – köteles maga elvégezni a szerződés alapján az M/3. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek által ellátandó takarítási feladatokat. Erre figyelemmel az ajánlattevő az M/3. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához nem támaszkodhat más szervezet (személy) kapacitására, az előírt szakembereket az ajánlattevővel munkaviszonyban álló állományából kell biztosítania.

M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattétel határidejének lejártakor érvényes, épület- és létesítménytakarítás alkalmazási területre kiterjedő ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási és vagy ezekkel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Az ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján a teljesítés Ajánlatkérő általi igazolását követően, havonta a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bek-ben foglaltakra.

Szerződést megerősítő rendelkezések:

A hibás teljesítésért kikötött kötbér mértéke: vállalkozói díj - áfa nélküli - összegének 8 %-a.

Meghiúsulási kötbér mértéke: vállalkozói díj - áfa nélküli - összegének 15 %-a

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/05/2019
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/05/2019
Ortszeit: 16:00
Ort:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. AK az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bekezdés második mondatában foglaltakra. Az AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum /Kbt. 41/B. § (2) bekezdés/.

2. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [424/2017 (XII.19. Korm. rendelet (továbbiakban: EKRr.) 6. §-ának (1) bek].

3. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. §-ában foglaltakra.

4. Az ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásánakigazolása a Kbt. 69. §-ának (11a) bek. alapján is történhet.

5. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35, § (2a) bekezdésében, a Kbt. 41/A. § (4-5) bekezdéseiben, illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltak alapján vizsgálja.

6. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

7. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: ajánlatifelhívás III.1.2) P/1.-P/4. és III.1.3) M/1-M/4. pontja tekintetében.

8. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

9. AK a Kbt. 81. § (5) bek-t alkalmazza.

10. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6) bek. esetén a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. Legyenek figyelemmel az M/3. alkalmasság körében előírt Kbt. 65. § (10) bek. rendelkezéseire.

11. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben megfelelően kitöltött – felolvasólapot.

12. Az ajánlathoz csatolandó a műszaki leírás részét képező, és Excel táblázat formájában kiadott Árbontási táblázat megfelelően kitöltve, cégszerű aláírással ellátva.

13. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bekezdés).

14. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

15. AK nem biztosít részajánlattételre lehetőséget, mert a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás egységes feladategyüttest képez, melynek észszerű megbontása nem lehetséges.

16. Faksz: dr. Herczeg Ágnes – lajstromszám: 00116

17. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont.

18. Az értékelés módszere: Az 1. értékelési szempont (Takarítási szolgáltatás – általános forgalmi adó nélkül számított- vállalkozói díja) tekintetében a fordított arányosítás módszere. A 2. értékelési szempont (az M/3. a) pontban előírt szakember többlet szakmai tapasztalata) tekintetében az egyenes arányosítás módszere.

19. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a megrendelni kívánt szolgáltatással érintett helyszín (takarítandó felületek) megtekintésére. A helyszíni szemle kezdési időpontja: 7.5.2019 10.00 óra. Találkozási pont: Szeged, Wolfgang Sandner utca 3., Főporta.

20. Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a jelen eljárást a Kbt. 53. §-ának (6) bekezdése alapján feltételesen folytatja le, figyelemmel arra, hogy a teljesítési időszakon belül kizárólag 31.12.2019-ig rendelkezik pénzügyi forrással.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019