Services - 193649-2022

12/04/2022    S72

Slovenija-Maribor: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja

2022/S 072-193649

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5044286000
Poštni naslov: Obrežna ulica 170
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI032 Podravska
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Natalija Krope
E-naslov: natalija.krope@dem.si
Telefon: +386 23005463
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.dem.si/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/441275/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12790
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.6)Glavna področja dejavnosti
Električna energija

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Tehnično opazovanje objektov HE na Dravi

Referenčna številka dokumenta: JN 021/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
71310000 Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Tehnično opazovanje objektov HE na Dravi

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 556 500.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71310000 Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI032 Podravska
II.2.4)Opis javnega naročila:

Tehnično opazovanje objektov HE na Dravi

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 32
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN

III.1.6)Finančna zavarovanja:

Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN

III.1.7)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN

III.1.8)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:

Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 10/05/2022
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 10.5.2022 ob 13.01 uri. Odpiranje prijav v skladu z ZJN-3 ni javno.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.05.2022 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Poštni naslov: Obrežna ulica 170
Kraj: Maribor
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
07/04/2022