Diensten - 193704-2019

25/04/2019    S81    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Ruovesi: Kiinteistöpalvelut

2019/S 081-193704

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Ruoveden kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0152842-1
Postiosoite: Ruovedentie 30
Postitoimipaikka: Ruovesi
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
Postinumero: 34600
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@ruovesi.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.ruovesi.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Ruoveden Asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0152774-4
Postiosoite: Ruovedentie 30
Postitoimipaikka: Ruovesi
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
Postinumero: 34600
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: paula.raivio@ruovesi.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.ruovesi.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/vuokra-asunnot/10363

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.esourcing2.fi/prod/account/logon/default
Lisätietoja saa toinen osoite:
Virallinen nimi: Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2493736-7
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: info@hankintajuristit.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hankintajuristit.fi/

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://www.esourcing2.fi/prod/account/logon/default
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kiinteistönhoidon ja isännöinin palvelut Ruovedelle

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
70000000 Kiinteistöpalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Ruoveden kunnan ja Ruoveden Asunnot Oy:n tarvitsemat kiinteistönhoito-, siivous- ja isännöintipalvelut, joista viimeksi mainittuun kuuluu myös vuokra-asukashallinnointi sekä kunnan puhevallan käyttö yksittäisten osakehuoneistojen osalta. Kiinteistönhoito- ja siivoustehtävät on jaettu omaan osa-alueeseensa (1) ja isännöitsijän tehtävät kokonaisuudessaan omaansa (2). Tarkemmat tiedot kiinteistöistä, tonttien koosta, huoneistoaloista, tehtävien sisällöstä, yms. seikoista on kerrottu hankinnan kohteen kuvauksessa.

Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla sähköisestä tarjousjärjestelmästä, johon voi rekisteröityä osoitteessa: https://www.esourcing2.fi/prod/dist/signup/supplier/ruovesi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 612 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kiinteistönhoitoa ja siivousta koskeva sopimus

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
70330000 Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut
90910000 Siivous- ja puhdistuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ruoveden kunta omistaa suoraan tai kuntayhtiönsä Ruoveden Asunnot Oy:n välityksellä yksittäisiä osakehuoneistoja ja lukuisia eri kiinteistöjä, joita vuokrataan kuntalaisille. Kyse on rivitalo- ja kerrostalokiinteistöistä, jotka sijaitsevat Ruoveden keskustassa, Muroleessa, Ruhalassa ja Visuvedellä. Valtaosa kiinteistöistä on rakennettu 1970–1980-luvuilla, jotkut ovat tätäkin vanhempia ja loput 1990- tai 2000-luvun alkupuolelta. Huoneistojen käyttöaste on noin 90 %.

Ruoveden kunta on hankkimassa kiinteistönhoito- ja siivouspalveluja kyseisiin Ruoveden Asunnot Oy:n omistamiin rivitalo- ja kerrostalokiinteistöihin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 272 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Kahden (2) vuoden määräaikainen sopimuskausi pyritään aloittamaan 1.1.2020 kiinteistönhoitoa koskevassa osa-alueessa. Määräajan päätyttyä sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevena ilman eri ilmoitusta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Isännöintipalveluita ja vuokra-asukashallinnointia koskeva sopimus

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
70300000 Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat erilaiset kiinteistönvälityspalvelut
70130000 Oman kiinteistön vuokrauspalvelut
70311000 Asuinrakennusten vuokraus- tai myyntipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ruoveden kunta ja Ruoveden Asunnot Oy ovat hankkimassa omistamiinsa kiinteistöihin isännöintipalveluja. Isännöintipalveluihin sisällytetään kokonaisuudessaan myös Ruoveden kunnan sekä Ruoveden Asunnot Oy:n vuokra-asukashallinnointiin liittyvät tehtävät, jotka on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tämän lisäksi isännöitsijän tehtäviin kuuluu Ruoveden kunnan puhevallan käyttö yksittäisten osakehuoneistojen osalta kyseisten taloyhtiöiden hallituksen kokouksissa ja yhtiökokouksissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 340 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Kahden (2) vuoden määräaikainen sopimuskausi pyritään aloittamaan 1.1.2020 isännöintiä koskevassa osa-alueessa. Määräajan päätyttyä sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana ilman eri ilmoitusta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/05/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 31/05/2019
Paikallinen aika: 12:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakuohjeet annetaan hankintapäätöksen tiedoksiannon yhteydessä.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/04/2019