Supplies - 193757-2021

20/04/2021    S76

Lithuania-Vilnius: Firefighting equipment

2021/S 076-193757

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
National registration number: 188601311
Postal address: Švitrigailos g. 18
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-03223
Country: Lithuania
Contact person: Asta Kliokytė
E-mail: asta.kliokyte@vpgt.lt
Telephone: +370 70765888
Internet address(es):
Main address: http://www.pagd.lrv.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/8816
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=571914
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=571914&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Gaisrų gesinimo įranga

II.1.2)Main CPV code
35111000 Firefighting equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Perkama gaisrų gesinimo įranga: kombinuoti gaisriniai švirkštai, giluminiai švirkštai, švirkštai su drėkintuvu, putų generatoriai, sujungimo movos, perėjimai.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Švirkštai

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35111000 Firefighting equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

— kombinuoti gaisriniai švirkštai /100–250 l/min./ – 146 vnt.,

— kombinuoti gaisriniai švirkštai /250–500 l/min./ – 146 vnt.,

— giluminiai švirkštai – 73 vnt.,

— švirkštai su drėkintuvu – 73 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 254
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projektas Nr.05.1.1-CPVA-V-901-01-0001 „Prisitaikymo prie klimato kaitos gerinimas, stiprinant valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reagavimo pajėgumus“.

II.2.14)Additional information

Prisegtas kaip dokumentas.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Putų generatorius

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35111000 Firefighting equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Putų generatorius – 146 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 254
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projektas Nr.05.1.1-CPVA-V-901-01-0001 „Prisitaikymo prie klimato kaitos gerinimas, stiprinant valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reagavimo pajėgumus“.

II.2.14)Additional information

Prisegtas kaip dokumentas.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sujungimo movos

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35111000 Firefighting equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

— sujungimo mova, skirta perėjimui iš STORZ B75 į BOGDANOV GR80 – 438 vnt.,

— sujungimo mova skirta, perėjimui iš STORZ C52 į BOGDANOV GR50 – 438 vnt.,

— perėjimas BOGDANOV GP-70x50 – 146 vnt.,

— perėjimas BOGDANOV GP-80x50 – 219 vnt.,

— perėjimas BOGDANOV GP-80x70 – 146 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 254
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projektas Nr.05.1.1-CPVA-V-901-01-0001 „Prisitaikymo prie klimato kaitos gerinimas, stiprinant valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reagavimo pajėgumus“.

II.2.14)Additional information

Prisegtas kaip dokumentas.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, kad tiekėjas tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, teikiant pasiūlymą turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). EBVPD pildomas jį įkėlus į Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Atskirą EBVPD taip pat pildo kiekvienas tiekėjų grupės (laikinosios tiekėjų grupės) narys, jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė (laikinoji tiekėjų grupė), ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiekėjas (-ai), kurį (-iuos) pasitelks tiekėjas.

Visus tiekėjo kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus privalės patekti tik galimas laimėtojas.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pardavėjas per 5 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos PO pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip 5 proc. nuo bendros sutarties kainos su PVM. Užtikrinimui pateikiama LR ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos išduoto garantinio rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas.

Pirkėjas, uždelsęs sumokėti nustatyta tvarka ir terminais, moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus nustatyta tvarka ir terminais, moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nepristatytų (nepataisytų) prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas LR finansų ministro 2014 10 08 įsakymu Nr. 1K-316, PO privalo mokėti tiekėjui sumą, patvirtintą pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

Detali informacija – pirkimo dokumentuose.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/05/2021
Local time: 10:45
Place:

Švitrigailos g. 18, Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Visas išrašytas PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius dokumentus, avansines sąskaitas pardavėjas privalo pateikti pirkėjui tik per informacinę sistemą „E. sąskaita“. Kartu galima prisegti prekių priėmimo–perdavimo aktus ar kitus papildomus dokumentus. PVM sąskaitoje faktūroje pirkimo objektas turi būti įrašytas taip, kaip sutartyje, taip pat privalo būti įrašytas sutarties numeris. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2021