Diensten - 193805-2019

25/04/2019    S81    - - Servicii - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Servicii de reparare şi de întreţinere a automobilelor

2019/S 081-193805

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Serviciul de Ambulanță București-Ilfov
26361041
Str. Mihai Eminescu nr. 226, sector 2
Bucureşti
020070
România
Persoană de contact: Eliza Maria Mirauta Ifrim
Telefon: +40 212015126
E-mail: achizitii@sabif.ro
Fax: +40 212015135
Cod NUTS: RO321

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.sabif.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Autoritate contractantă
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de întreținere, revizii și reparații pentru ambulanțele marca Mercedes, Volkswagen și Citroën Jumper

Număr de referinţă: 26361041201881
II.1.2)Cod CPV principal
50112000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de „Servicii de întreţinere, revizii şi reparaţii” pentru ambulantele marca Mercedes, Volkswagen si Citroën Jumper din parcul auto al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, pentru buna desfasurare a activitatii.

Termenul pentru raspuns la solicitarile de clarificari, conform art. 161 alin. (1) din Legea 98/2016 modificata, este cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 5 312 006.63 RON / Cea mai ridicată ofertă: 5 325 810.63 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de întreținere, revizii și reparații pentru ambulanțe marca Volkswagen

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50112000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32
Locul principal de executare:

La service-ul autorizat al Prestatorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de intretinere si reparatii ambulante marca Volkswagen, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Gs min. = 6 luni (sub 6 luni oferta va fi declarata neconfirma), Gs max. = 12 luni (peste 12 luni oferta nu va fi punctata suplimentar urmand ca punctajul sa fie acordat proportinal). / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Talocat min. = 12 ore (sub 12 ore nu se va puncta suplimentar, urmand ca punctajul sa fie acordat proportional), Talocat max. = 64 ore (peste 64 ore oferta va fi declarata neconforma). / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de întreținere și reparație ambulanțe marca Citroën

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50112000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32
Locul principal de executare:

La service-ul autorizat al Prestatorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de intretinere si reparatii ambulante marca Citroën Jumper, conform caietului de sarcini. Se va incheia 1 acord-cadru cu un singur operator economic.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Talocat min. = 12 ore (sub 12 ore nu se va puncta suplimentar, urmand ca punctajul sa fie acordat proportional), Talocat max. = 64 ore (peste 64 ore oferta va fi declarata neconforma). / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Gs min. = 6 luni (sub 6 luni oferta va fi declarata neconfirma), Gs max. = 12 luni (peste 12 luni oferta nu va fi punctata suplimentar urmand ca punctajul sa fie acordat proportinal). / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de întreținere, revizii și reparații pentru ambulanțele marca Mercedes

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50112000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

La service-ul auto al Prestatorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de întreţinere, revizii şi reparaţii pentru ambulantele marca Mercedes, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Gs min. = 6 luni (sub 6 luni oferta va fi declarata neconfirma), Gs max. = 12 luni (peste 12 luni oferta nu va fi punctata suplimentar urmand ca punctajul sa fie acordat proportinal). / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Talocat min. = 12 ore (sub 12 ore nu se va puncta suplimentar urmand ca punctajul sa fie acordat proportional), Talocat max. = 64 ore (peste 64 ore oferta va fi declarata neconforma). / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 331
Lot nr.: 2
Titlu:

Servicii de întreținere, revizii și reparații pentru ambulanțe marca Volkswagen

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Auto Leader Expim S.R.L.
RO 14782276
Str. Gara Căţelu nr. 30
București
032993
România
Telefon: +40 212563595
E-mail: cipriangeanta@yahoo.com
Fax: +40 212563595
Cod NUTS: RO321

Adresă internet: www.autoleader.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 635 356.63 RON
Oferta cea mai scăzută: 2 597 006.63 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 597 006.63 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 330
Lot nr.: 1
Titlu:

Servicii de întreținere și reparație ambulanțe marca Citroën

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Auto Leader Expim S.R.L.
RO 14782276
Str. Gara Căţelu nr. 30
București
032993
România
Telefon: +40 212563595
E-mail: cipriangeanta@yahoo.com
Fax: +40 212563595
Cod NUTS: RO321

Adresă internet: www.autoleader.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 678 804.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 665 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 678 804.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 332
Lot nr.: 3
Titlu:

Servicii de întreținere, revizii și reparații pentru ambulanțele marca Mercedes

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Auto Leader Expim S.R.L.
RO 14782276
Str. Gara Căţelu nr. 30
București
032993
România
Telefon: +40 212563595
E-mail: cipriangeanta@yahoo.com
Fax: +40 212563595
Cod NUTS: RO321

Adresă internet: www.autoleader.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 616 772.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 2 050 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 050 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Biroul Juridic al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov
Str. Mihai Eminescu nr. 226
București
020085
România
Telefon: +40 212015113
E-mail: juridic@sabif.ro
Fax: +40 212102676

Adresă internet: www.sabif.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/04/2019