Dienstleistungen - 193830-2019

25/04/2019    S81    Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Latvija-Rīga: Mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi

2019/S 081-193830

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Valsts reģistrācijas numurs: 90009029104
Pasta adrese: Laktas iela 8
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV003 Kurzeme
Pasta indekss: LV-1013
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Laura Kolneja
E-pasts: nmpd@nmpd.gov.lv
Tālrunis: +371 67337000/+371 67337032
Fakss: +371 67709176

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.nmpd.gov.lv

Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot tās reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
I.5)Galvenā darbības joma
Veselība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Par tiesībām sniegt OCTA apdrošināšanas pakalpojumu

Atsauces numurs: NMPD 2019/3
II.1.2)Galvenās CPV kods
66516100 Mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

OCTA apdrošināšanas pakalpojums.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 100 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
66516100 Mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV003 Kurzeme
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Visa latvija.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

OCTA apdrošināšanas pakalpojums.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 031-069682
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Nosaukums:

Par tiesībām sniegt OCTA apdrošināšanas pakalpojumu

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
15/04/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 2
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 4
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle
Valsts reģistrācijas numurs: 40103595216
Pasta adrese: Brīvības iela 39
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV003 Kurzeme
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 100 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Saskaņā ar nolikumu un līgumprojektu līgumu slēdz par 100 000,00 EUR. Pie piedāvātājām cenām norādītas finanšu piedāvājuma cenas.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720

Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720

Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
23/04/2019