Supplies - 193848-2021

20/04/2021    S76

Danmark-Hillerød: Medicinsk udstyr

2021/S 076-193848

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Alateng Bay
E-mail: alateng.bay@regionh.dk
Telefon: +45 20530295
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294961&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294961&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Skillerum til den regionale sterilcentral

Sagsnr.: 21010224
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den regionale sterilcentral på henholdsvis Rigshospitalet (RSR) og Herlev Hospital (RSH) i Region Hovedstaden er bygget med automatisering af hele produktionsflowet. Dette indebærer bl.a., at udstyr/produkter og herunder instrument net som anvendes til håndtering af instrumenter, skal kunne håndteres automatisk via robotter, convayers og miniload lagere.

Ved idriftsættelse af RSR har det vist sig, at instrumenterne rutsjer rundt i instrumentnettene. Det har umiddelbart 2 implikationer. For det første ligger instrumenterne ”hulter til bulter” i nettene, når de ankommer til operationsafdelingerne. For det andet kommer instrumenterne til at ligge under håndtagene på instrumentnettene. Dette vil betyde, at robotten – på RSR – ikke vil kunne tømme containerne, når instrumenterne ligger under håndtagene. Derfor skal der findes en løsning – senest ved idriftsættelsen – af Den regionale Sterilcentral Herlev Hospital RSH.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33191000 Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den regionale sterilcentral på henholdsvis Rigshospitalet (RSR) og Herlev Hospital (RSH) i Region Hovedstaden er bygget med automatisering af hele produktionsflowet. Dette indebærer bl.a., at udstyr/produkter og herunder instrument net som anvendes til håndtering af instrumenter, skal kunne håndteres automatisk via robotter, convayers og miniload lagere.

Ved idriftsættelse af RSR har det vist sig, at instrumenterne rutsjer rundt i instrumentnettene. Det har umiddelbart 2 implikationer. For det første ligger instrumenterne ”hulter til bulter” i nettene, når de ankommer til operationsafdelingerne. For det andet kommer instrumenterne til at ligge under håndtagene på instrumentnettene. Dette vil betyde, at robotten – på RSR – ikke vil kunne tømme containerne, når instrumenterne ligger under håndtagene. Derfor skal der findes en løsning – senest ved idriftsættelsen – af Den regionale Sterilcentral Herlev Hospital RSH.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/07/2021
Slut: 14/07/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at kunne forlænge Kontrakten i op til 24 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option på ydelser angivet bilag 2: Tilbudsliste.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD del IV, B, 3) Specifik årsomsætning. Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, jf. udbudsbekendtgørelsens del II, genstand, er for de seneste 3 regnskabsår.

ESPD del IV, B, 6) Finansielle nøgletal. For det finansielle nøgletal: "Positiv egenkapital" erklærer den økonomiske aktør, at den faktiske værdi for det eller de nøgletal er opfyldt:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ESPD del IV, B, 3) Specifik årsomsætning. Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, jf. udbudsbekendtgørelsens del II, genstand, er for de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav: Tilbudsgivers specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, skal være lig eller over 8 mio. DKK/år i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Hvis den specifikke årsomsætning på forretningsområdet ikke fremgår direkte af årsrapporten, skal vinderen af udbuddet fremlægge en revisorerklæring efter påkrav fra ordregiver. Kravet er tillige opfyldt, hvor den økonomiske aktør ved revisorerklæring dokumenterer, at kravet opfyldes for perioden fra fristen og 3 år tilbage. Alene vinderen skal fremsende evt. erklæring, og først ved ordregivers påkrav.

ESPD del IV, B, 6) Finansielle nøgletal. For det finansielle nøgletal: "Positiv egenkapital" erklærer den økonomiske aktør, at den faktiske værdi for det eller de nøgletal er opfyldt:

Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD del IV, C, 2) Kun for varer: Levering af leverancer af den anførte type. I referenceperioden (3 år op til fristen) har den økonomiske aktør leveret mindst 2 betydelige leverancer af den i udbudsbekendtgørelsens del II, genstand anførte type.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ESPD del IV, C, 2) Kun for varer: Levering af leverancer af den anførte type. I referenceperioden (3 år op til fristen) har den økonomiske aktør leveret mindst 2 betydelige leverancer af den i udbudsbekendtgørelsens del II, genstand anførte type.

Mindstekrav: Tilbudsgiver skal mindst have 2 referencer gennemført indenfor de seneste 3 år, der dokumenterer erfaring med levering af udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne til farmaceutisk industri og/eller offentlige eller private hospitaler og /eller den kommunale sundheds- og plejesektor.

Referencerne skal være afsluttet, dvs. afleveringsforretningen skal være gennemført og udstyr skal være idriftsat.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/05/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/04/2021