Dienstleistungen - 193858-2019

25/04/2019    S81    - - Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Söderhamn: Avfallshantering

2019/S 081-193858

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Stefan Åkerlund
Telefon: +46 104713034
E-post: stefan.akerlund@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Behandling av ej återvinningsbar (deponi) och asbest från Gästrike Återvinnares återvinningscentraler och separat insamlat

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90510000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Inköp Gävleborg upphandlar, på uppdrag av Gästrike Återvinnare, upphandling gällande behandling av ej återvinningsbar (deponi) och asbest.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90510000
90514000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE313
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inköp Gävleborg upphandlar, på uppdrag av Gästrike Återvinnare, upphandling gällande behandling av ej återvinningsbar (deponi) och asbest.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 055-127322
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Behandling av ej återvinningsbar (deponi) och asbest från Gästrike Återvinnares återvinningscentraler och separat insamlat

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Suez Recycling AB
556108-8393
Byggmästargatan 12
Gävle
803 24
Sverige
E-post: anders.bjork@suez.com
Nuts-kod: SE313

Internetadress: www.sita.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 500 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 2 640.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Kullen 4
Falun
791 31
Sverige
Telefon: +46 233830000
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 233830080

Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/04/2019