Dienstleistungen - 193902-2019

25/04/2019    S81

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 081-193902

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0800415-3
Postiosoite: PL 650
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 00099
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutukset@seure.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://seure.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: henkilöstövuokraus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Azure-sovelluskehityksen asiantuntijapalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Seuren uutta tietojärjestelmäarkkitehtuuria rakennetaan pilvipalveluita hyödyntäen ja ensisijaisesti SaaS- ja Paas-tyyppisten palveluiden varaan. Seure on valinnut Microsoft Azure -pilvialustan uusien Seurelle räätälöitävien ratkaisujen tekniseksi alustaksi. Hankintamenettelyssä haettiin kumppania, joka vastaa Seuren Azure-alustalle toteutettavien sovelluskehitys- ja integraatiopalveluiden kehityksestä. Sopimuksen kohteena ovat ensisijaisesti Seuren sähköisen asiointikanavan kehittämisen asiantuntijapalvelut ja näitä täydentävät asiantuntija- ja tukipalvelut. Tässä hankittavia palveluita voidaan hyödyntää myös muissa Seuren sovelluskehityksen tai ylläpidon tarpeissa.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 783 112.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72212000 Sovellusohjelmiston ohjelmointipalvelut
72220000 Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut
72200000 Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut
72212100 Toimialakohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koostuu kahdesta pääkomponentista:

1. Käyttöönotto-/pilottiprojekti

Käyttöönottoprojektin tavoitteena on em. teknologialla toteutetun ratkaisun tekninen käyttöönotto ja hankinnan kohteen kuvauksessa kuvatun pilottikäyttötapauksen toteuttaminen.

2. Azure-sovelluskehityksen jatkuvat asiantuntija- ja tukipalvelut

Sisältäen Seuren tukemisen uusien käyttötapauksien määrittelyssä, suunnittelussa ja toteutustehtävissä sekä toimittajan kanssa luotujen sovellusten ja toiminnallisuuksien jatkokehittämisen ja tuen. Seurella ei ole omia teknisiä resursseja Azure-alustan palveluiden kehittämiseen, vaan kyvykkyyden rakentamisessa tukeudutaan voimakkaasti toimittajan osaamiseen ja palvelutarjontaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatuvaatimukset (tarjouspyynnön liite 3, vaatimuslista) / Painotus: 40
Laatuperuste - Nimi: Asiakastyytyväisyys (tarjouspyynnön liite 4, referenssilomake) / Painotus: 20
Hinta - Painotus: 40
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinta sisältää lisähankintamahdollisuuksina hankintaan kuuluvina optioina tuntihintaisen jatkokehityksen. Optioiden mahdollisen käyttöönoton alustava aikataulu on sidottu hankinnan toteutusprojektin ensimmäisen vaiheen toteuttamisen aikatauluun, jolloin optioiden käyttäminen on mahdollista vasta ensimmäisen vaiheen toteuttamisen jälkeen, mikäli hankintayksikkö näin päättää.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 247-569057
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Azure-sovelluskehityksen asiantuntijapalvelut

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
17/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Zure Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2416123-9
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 783 112.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 783 112.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/04/2019